web analytics

Tiende bewonersenquête Roosendaal: ‘Minder veilig, prettige buurt’

Roosendalers voelen zich ten opzichte van 2017 minder veilig. Dat is een van de bevindingen uit de bewonersenquête 2019 die door wethouder Cees Lok gepresenteerd werd. Het was voor de tiende keer dat een bewonersenquête uitgezet was onder 8.499 inwoners van 16 jaar en ouder. De respons bedroeg 32% en is daarmee vergelijkbaar met de respons in de jaren ervoor.

Het gemeentebestuur wil met dit onderzoek te weten komen wat er leeft onder de inwoners. ‘Hoe veilig voelt men zich in de buurt? Is men tevreden over de voorzieningen in de stad? Hoe zijn de sociale contacten in de buurt? Op basis van de uitkomsten van onderzoek kan de gemeente beleid ontwikkelen, uitvoeren of bijstellen’, aldus de gemeente.

Beleid aanpassen
“De uitkomsten van deze enquête kunnen we vergelijken met voorgaande jaren en onderzoeken of beleid moet worden aangepast. Daarnaast vergelijken we deze resultaten met data van de politie, de GGD en onze eigen registraties. Van daaruit gaan we kijken waar we beleid op willen maken of aanpassen”, aldus wethouder Lok.

Prettige buurt
De inwoners van de gemeente Roosendaal hebben zich in de bewonersenquête kunnen uitspreken over beleidsthema’s zoals voorzieningen, wonen, veiligheid, sociale kwaliteit, meedoen en gezondheid. De Roosendaalse Kermis, het voortgezet onderwijs en de terugkerende evenementen scoren hoog. Ook vinden de meeste respondenten hun buurt een prettige buurt om in te wonen en zijn ze tevreden over de kwaliteit van hun woning. Over saamhorigheid en gezelligheid in de buurt verschillen de meningen.

Minder veilig
Roosendalers voelen zich ten opzichte van 2017 minder veilig. Bijna de helft van de respondenten mijdt wel eens plekken in de gemeente omdat men zich daar niet veilig voelt. Overlast heeft men het meest van te hard rijdend verkeer, rommel op straat en hondenpoep. Ook drugs-gerelateerde overlast is ten opzichte van 2017 toegenomen. ‘Maar de overlast door drugshandel (drugsrunners en drugsdealers) is afgenomen’, zegt de gemeente.

Vervuiling
Op de thema’s ‘meedoen’ en ‘gezondheid’ scoort Roosendaal zeer goed. ‘Meedoen’ gaat vooral over het verenigingsleven, cultuurdeelname en de zorg voor de leefbaarheid in de buurt. Bij ‘Gezondheid’ gaat het niet alleen over fysieke gezondheid maar ook over levensstijl en geestelijke en sociale gezondheid. Het minst goed scoren vervuiling op straat en onderhoud van verharding van wegen. ‘Maar ook die krijgen nog altijd net geen onvoldoende’, concludeert de gemeente.

Foto boven: Wethouder Cees Lok (links) met 2 van de 5 winnaars van de waardebonnen die onder de respondenten werden verloot: Ans van Aken en Toos Jacobs

❯ Het complete rapport is hier via de website van de gemeente te downloaden (PDF)