web analytics

Thema nieuw jaarboek van De Ghulden Roos ‘Beelden van Roosendaal’

In het nieuwe jaarboek van De Ghulden Roos, dat op zondagmiddag 16 december in het Tongerlohuys wordt gepresenteerd, staat vanwege de viering van Roosendaal 750 jaar in het teken van het thema Beelden van Roosendaal. Dit thema wordt zowel letterlijk als overdrachtelijk bekeken. Het eerste exemplaar krijgt wethouder Toine Teunis.

Het jaarboek (nummer 78) komt te koop in het Tongerlohuys voor € 27,50. Begunstigden van het Tongerlohuys betalen 25 euro.

Voor 300
Allereerst komt historisch geograaf dr. Karel Leenders, de grote deskundige op het gebied van de turfontginning in West-Brabant, aan het woord. In zijn bijdrage ‘Rond de oude eik. Wouw en Roosendaal voor 300’ geeft hij een beeld van het gebied in de tijd dat Roosendaal voor het eerst vermeld werd. Nieuwe gegevens en benaderingen zorgen voor een andere kijk op dit verre verleden.

De oorkonde van 5 november 1268 waarin de naam Rosendale voor het eerst genoemd wordt, is het onderwerp van het tweede artikel. Dr. Geertrui Van Synghel, bezorger van het Oorkondenboek Noord-Brabant, schetst de context van het uitvaardigen van dit document en levert een vertaling van de tekst.

Roosendaalse haven
De bekende vervoersdeskundige Marius Broos brengt de Roosendaalse haven in de negentiende en twintigste eeuw in beeld. Daarbij verleent hij vooral aandacht aan het werk op de wal van de sjouwers, transporteurs en de gebruikte apparatuur.

Hoe het beeld van het huidige, vooral moderne gebouwde Roosendaal is ontstaan, is het onderwerp van het omvangrijkste artikel uit het jaarboek. René Kools, die beroepshalve bij de ruimtelijke ordening betrokken is, geeft een overzicht van alle overwegingen en omstandigheden die Roosendaal hebben vormgegeven.

Tientallen beelden

Doorheen heel Roosendaal zijn in de openbare ruimte beeldhouwwerken te vinden. Leon Arninkhof, Bert van Gastel en Janine Verster belichten de ontstaansgeschiedenis en het belang van een tiental opvallende beelden die Roosendaal sieren.

Presentatie
De voorzitter van De Ghulden Roos biedt zondagmiddag 16 december het eerste jaarboek aan wethouder Toine Teunis aan. Stramien, het koor onder leiding van Joseph Dekkers, brengt drie zestiende-eeuwse Roosendaalse liederen ten gehore, waaronder een Kerst- en een wijnlied.
Willem-Jan Joachems, journalist voor Omroep Brabant, spreekt over het thema van het jaarboek: Beelden van Roosendaal. Wat voor beeld heeft hij zelf als geboren Roosendaler die een deel van zijn jeugd daar heeft doorgebracht? Wat voor reacties krijgt hij als journalist wanneer Roosendaal ter sprake komt? En wat denkt hij van deze reacties?

Aanmelden
Wie de presentatiemiddag wil bijwonen, kan zich opgeven via info@tongerlohuys.nl De entree is – na aanmelding – gratis.

Foto: De akte uit 1268.