web analytics

Groen, voetpaden en wegdek Chromietdijk wordt aangepakt

De gemeente gaat de komende maanden het groen, het wegdek, de parkeerplaatsen en de voetpaden van de Chromietdijk aanpakken. Begonnen wordt op maandag 19 november met het groen. Een week later verschijnen ook de mannen van de Krom Bestratingen in de straat. Begonnen wordt met de voetpaden. Naar verwachting is men daar eind van het jaar mee klaar. Daarna gaat men herbestraten. Dat kan tot eind februari duren.

Verder lezen

Badhuisstraat nu aan de beurt voor reconstructie (vanaf 29 okt)

Op maandag 29 oktober wordt in Roosendaal begonnen met de reconstructie van de Badhuisstraat, de straat langs het verhoogde spoor tussen overweg De Schuiven en de Boulevard Antverpia. Ook de Boulevard Antverpia wordt tijdens deze werkzaamheden meegenomen. Daar worden enkele verkeersmaatregelen genomen. Naar verwachting is het werk midden 2019 klaar.

Verder lezen

‘Grensstraat’ Pater Damiaanstraat onder handen

De firma Gebroeders de Leeuw BV is begonnen met de werkzaamheden in de Pater Damiaanstraat. Daar wordt het riool vervangen. Het bestaande gemengde riool is verouderd en nu komt er een gescheiden riool. Omdat op dit moment de laatste hand gelegd wordt aan de woningbouw op de voormalige Wipwei, wordt dit werk nu uitgevoerd. ‘Zo kunnen deze nieuwe huizen direct op het nieuwe riool worden aangesloten’, meldt de gemeente.

Verder lezen

Pijlen op de weg en schildjes moeten chaos indammen

Met extra maatregelen als pijlen op de weg en zogeheten schildjes in de Nispensestraat hoopt de gemeente wat orde te scheppen in de verkeerschaos die geregeld ontstaat bij de inrit van de parkeergarage Nieuwe Markt als gevolg van werkzaamheden daar. Alleen een hek en borden in de Nispensestraat bleken niet voldoende om automobilisten van één kant tegen te houden, en dus moest er meer bedacht worden.

Verder lezen

Commandobaan geen doorgaande weg meer: einde sluiproute

De Commandobaan in Roosendaal is geen doorgaande weg meer voor autoverkeer. De bewoners van de Zundertseweg Noord en de Kortendijksestraat, die momenteel gerenoveerd worden, zijn van het sluipverkeer verlost. De wegversmalling aan de kant van de Kortendijksestraat is als eerste onderdeel van de reconstructiewerkzaamheden in de buurt al gemaakt. De uitneembare paaltjes moeten nog komen.

Verder lezen

Ook de Van Lenneplaan ‘onder het mes’ vanaf 18 juni

Aan het lijstje met straten in Roosendaal waar momenteel gewerkt wordt, kan de Van Lenneplaan in de Kroeven worden toegevoegd. Tussen de kruising met de Genestelaan tot aan de Van Eedenlaan wordt de straat opnieuw ingericht. Het asfalt gaat er uit en er komen klinkers in te liggen en er worden langsparkeervakken aangelegd. Het werk begint maandag 18 juni.

Verder lezen

‘Complex werk’ in Van Goghlaan

Op verscheidene plekken in Roosendaal wordt aan straten en wegen gewerkt. De Van Goghlaan in West is er daar een van. Sinds november 2017 werkt de firma Van der Schoot hier aan de reconstructie van de straat. De bedoeling was dat het werk mei van dit jaar klaar zou zijn, maar door een aantal onvoorziene tegenvallers en slechte weersomstandigheden zoals langdurige vorst en veel regen is een vertraging van enkele maanden opgelopen.

Verder lezen

Borden Visdonktunneltje kloppen niet: tunneltje is gewoon open

❯ Alle artikelen over het Visdonktunneltje
De borden die bij het Visdonktunneltje stonden, met de mededeling dat het tunneltje van 11 juni tot medio juli zou zijn gesloten, kloppen niet. ‘De aannnemer had per abuis borden geplaatst die niet geplaatst hadden moeten worden. Fietsers kunnen gewoon langs het werk aan de Zundertseweg rijden. We moeten wel een keertje een stukje asfalteren aan de Commandobaan. Dan moeten we het tunneltje voor een korte periode afsluiten. Maar dat communiceren we uiteraard’, zo is de reactie van de het Ingenieursbureau en Beheer van de gemeente Roosendaal.

Verder lezen