web analytics

Pijlen op de weg en schildjes moeten chaos indammen

Met extra maatregelen als pijlen op de weg en zogeheten schildjes in de Nispensestraat hoopt de gemeente wat orde te scheppen in de verkeerschaos die geregeld ontstaat bij de inrit van de parkeergarage Nieuwe Markt als gevolg van werkzaamheden daar. Alleen een hek en borden in de Nispensestraat bleken niet voldoende om automobilisten van één kant tegen te houden, en dus moest er meer bedacht worden.

Verder lezen

Commandobaan geen doorgaande weg meer: einde sluiproute

De Commandobaan in Roosendaal is geen doorgaande weg meer voor autoverkeer. De bewoners van de Zundertseweg Noord en de Kortendijksestraat, die momenteel gerenoveerd worden, zijn van het sluipverkeer verlost. De wegversmalling aan de kant van de Kortendijksestraat is als eerste onderdeel van de reconstructiewerkzaamheden in de buurt al gemaakt. De uitneembare paaltjes moeten nog komen.

Verder lezen

Ook de Van Lenneplaan ‘onder het mes’ vanaf 18 juni

Aan het lijstje met straten in Roosendaal waar momenteel gewerkt wordt, kan de Van Lenneplaan in de Kroeven worden toegevoegd. Tussen de kruising met de Genestelaan tot aan de Van Eedenlaan wordt de straat opnieuw ingericht. Het asfalt gaat er uit en er komen klinkers in te liggen en er worden langsparkeervakken aangelegd. Het werk begint maandag 18 juni.

Verder lezen

‘Complex werk’ in Van Goghlaan

Op verscheidene plekken in Roosendaal wordt aan straten en wegen gewerkt. De Van Goghlaan in West is er daar een van. Sinds november 2017 werkt de firma Van der Schoot hier aan de reconstructie van de straat. De bedoeling was dat het werk mei van dit jaar klaar zou zijn, maar door een aantal onvoorziene tegenvallers en slechte weersomstandigheden zoals langdurige vorst en veel regen is een vertraging van enkele maanden opgelopen.

Verder lezen

Borden Visdonktunneltje kloppen niet: tunneltje is gewoon open

❯ Alle artikelen over het Visdonktunneltje
De borden die bij het Visdonktunneltje stonden, met de mededeling dat het tunneltje van 11 juni tot medio juli zou zijn gesloten, kloppen niet. ‘De aannnemer had per abuis borden geplaatst die niet geplaatst hadden moeten worden. Fietsers kunnen gewoon langs het werk aan de Zundertseweg rijden. We moeten wel een keertje een stukje asfalteren aan de Commandobaan. Dan moeten we het tunneltje voor een korte periode afsluiten. Maar dat communiceren we uiteraard’, zo is de reactie van de het Ingenieursbureau en Beheer van de gemeente Roosendaal.

Verder lezen

Politie, Kring en parkeergarage Biggelaar maar van één kant bereikbaar

Het verkeer in de binnenstad van Roosendaal moet er rekening mee houden dat de parkeergarage Biggelaar, de Kring en het politiebureau alleen nog maar via de kant van de Dunantstraat/Molenstraat bereikbaar zijn. Het gedeelte van de Burgemeester Prinsensingel tussen Raadhuisstraat en Nieuwstraat is afgesloten vanwege werkzaamheden voor de Centrumring.

Verder lezen

Flink omfietsen bij klus aan de Borchwerf

Wie geregeld) gebruik maakt van het fietspad langs de Borchwerf tussen Gastelseweg en RBC, gaat een sportieve periode tegemoet. Tenminste, als hij/zij de omleidingsroute van de gemeente volgt. Die is hierboven op de kaart te zien: rood is het stuk dat afgesoten is, groen de omleidingsroute. Met enig gevoel voor understatement constateert de gemeente op haar Facebookpagina ‘Dit heeft wel een forse omleiding tot gevolg voor de fietsers’.

Verder lezen

Demo van BAM bij asfalteren fietspad Zwaanhoefstraat (16 maart)

UPDATE: UITGESTELD VANWEGE WEER – BAM vernieuwt op dit moment in opdracht van de gemeente Roosendaal een flink aantal fietspaden. Door het winterweer van de afgelopen weken is een aantal werkzaamheden wel op wat achterstand geraakt. Zo moet in de Zwaanhoefstraat de laatste, rode deklaag nog aangebracht worden. Dat gebeurt vrijdag 16 maart. Het fietspad, dat ondanks het ontbreken van die laatste deklaag de afgelopen tjd gewoon berijdbaar was, is die dag dan ook afgesloten.

Verder lezen