web analytics

Pictogrammen maken goed scheiden van afval in Roosendaal duidelijker

Om de overlast door verkeerd aangeboden restafval zoveel mogelijk te beperken, is er een pictogrammenkaart beschikbaar. Daarop kunnen inwoners van de gemeente Roosendaal zien hoe ze hun afval moeten scheiden en aanbieden. Voor laagbouw (bak) en hoogbouw (buurtcontainer) bijvoorbeeld, en of het geld kost of gratis is. Met de pictogrammenkaart komt het college van burgemeester en wethouders tegemoet aan de wens van de gemeenteraad.

Verder lezen