web analytics

Ook dit jaar weer English Summer Schools in Roosendaal

Ook de komende zomervakantie organiseert de English Academy in Roosendaal weer drie English Summer Schools in Parrotia in Roosendaal. In een week tijd kunnen kinderen tussen de 7 en 18 jaar een ‘boost’ geven aan hun Engels door middel van een uitgebreid les- en activiteitenprogramma. Er zijn drie groepen waar kinderen aan de hand van hun leeftijd worden ingedeeld.

Verder lezen

Ook studenten van Fontys Sportkunde actief in Roosendaal

Behalve studenten van CIOS-Goes gaan ook studenten van Fontys zich vanaf september bezighouden met activiteiten om meer inwoners van Roosendaal actief en gezond te krijgen. Circa 45 studenten van de bacheloropleiding Sportkunde gaan in Roosendaal activiteiten begeleiden en onderzoek uitvoeren. Er wordt gestart met eerste- en tweedejaarsstudenten van het HBO-instituut. Zij zijn een paar dagen per week actief in Roosendaal.

Verder lezen

‘Decentralisatie huisvesting scholen is breuk met de geschiedenis’

De gemeente Roosendaal heeft op woensdag 6 december de verantwoordelijkheid over de huisvesting van het voortgezet onderwijs (VO) in handen gegeven van de VO-scholen zelf.
‘Er is gebroken met een lange geschiedenis’, en ‘Dit is een mijlpaal in het bestaan van het Norbertus/Geertrudis en het Jan Tinbergen College’, zo wordt deze stap omschreven.

Verder lezen