web analytics

Beleid gemeente: ‘Bestaanszekerheid voor iedereen in Roosendaal verbeteren’

Deze week geeft wethouder Klaar Koenraad de aftrap voor een aantal initiatieven om bestaanszekerheid voor Roosendalers met een kleine portemonnee te vergroten. Zo is de officiële aftrap van Quiet Roosendaal, wordt het manifest ‘Geen Roosendaler meer in armoede’ breed onder de aandacht gebracht, is een nieuwe partner bekendgemaakt voor de uitvoering van het Roosendaals Jeugdontbijt, en is een overzicht gemaakt met beschikbare regelingen voor ondernemers met en zonder personeel die geldzorgen hebben.

Verder lezen

Roosendaal wil zich (sterker) profileren als ‘Regenbooggemeente’

Roosendaal wil zich (sterker) profileren als ‘Regenbooggemeente’. Daarom is op de Facebookpagina van de gemeente een reeks video’s gestart rond dit thema. In de eerste video legt wethouder Klaar Koenraad uit waarom ze het belangrijk vindt dat zorg- en welzijnsorganisaties aandacht besteden aan genderidentiteit en seksuele diversiteit.

Verder lezen

Online talkshow over opzet van gebied de Bulkenaar in Roosendaal (15 dec)

Om initiatieven en ideeën te delen en op te halen, belegt de gemeente Roosendaal op dinsdagavond 15 december vanaf 19.30 uur een online live talkshow ‘Bomen over de Bulkenaar’ over het gebied de Bulkenaar, waar het nieuwe Bravis ziekenhuis komt. Of zoals Roosendaal het presenteert: ‘Een zorglandschap dat in het teken staat van gezond zijn, gezond worden en gezond blijven’.

Verder lezen

Enquête: Hoe ervaren Roosendalers de democratie in hun gemeente?

De gemeente Roosendaal houdt een enquête onder haar inwoners. Inwoners worden daarbij gevraagd naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met gemeentelijk beleid in een digitale vragenlijst op www.roosendaal.nl/geefjemening. Inwoners die de vragenlijst op papier willen invullen, kunnen dit doorgeven aan de griffie@roosendaal.nl of 0165 579 277. De vragenlijst kan tot 1 december worden ingevuld.

Verder lezen

Gemeente Roosendaal redt pilot Jeugdontbijt

De gemeente Roosendaal zorgt ervoor dat de kinderen die in Roosendaal dagelijks een ontbijt via de Stichting Nationaal Jeugdontbijt thuis krijgen aangeboden, dat ontbijt ook de komende tijd blijven krijgen. De gemeente stelt zich garant, nu de stichting die deze proef namens de gemeente uitvoert, te kennen heeft gegeven dat ze niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen.

Verder lezen

Bedrijven bekend, bouw Huis van Roosendaal kan begonnen

Nu de circulaire sloop van het Stadskantoor in Roosendaal klaar is en de bouw/verbouwing tot Huis van Roosendaal kan beginnen, heeft wethouder Cees Lok woensdag 4 november bekend gemaakt welke bedrijven die klus gaan klaren. Dat was tot nu toe nog niet gebeurd. Met het onthullen van een nieuw bouwbord met die namen er op, is dat nu niet langer een ‘geheim’.

Verder lezen

Gemeente Roosendaal trekt nog eens 335.000 euro uit voor coronacompensatie

Bovenop de al eerder genomen maatregelen trekt de gemeente Roosendaal extra geld uit om de pijn in de Roosendaalse samenleving als gevolg van de coronacrisis deels te verzachten. In totaal gaat het om een bedrag van 335.000 euro bovenop de ruim 2 miljoen euro eerder dit jaar. “Ondanks de veerkracht en het zelf oplossend vermogen van onze inwoners hebben een aantal signalen geleid tot nieuwe of nadere coronacompensatie”, aldus wethouder Toine Theunis.

Verder lezen

WegWijs weg, het wordt nu Inwonersondersteuning Roosendaal

De ondersteunings-website WegWijs Roosendaal houdt op te bestaan. Daar komt eind oktober Inwonersondersteuning Roosendaal voor terug, compleet met een nieuwe website en nieuw telefoonnummer. Deze samenwerking tussen MEE West-Brabant en WiJZijn Roosendaal is bedoeld voor inwoners met vragen over werk en meedoen, zelfstandig wonen en leven, gezin en relaties, geldzaken en regelgeving, mantelzorg of onafhankelijke cliëntondersteuning.

Verder lezen

De aanpak van wethouder Inge Raaijmakers tegen eenzaamheid

De ‘Week tegen de Eenzaamheid’ is voor wethouder Inge Raaijmakers van Roosendaal een mooi moment om aandacht te richten op de aanpak van eenzaamheid binnen de gemeente Roosendaal. Met het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil ze eenzaamheid in Roosendaal eerder signaleren en bespreekbaar maken. Om vervolgens een langdurige aanpak te ontwikkelen. Dat doet ze samen met diverse partners. Deze preventieve aanpak ‘Samen voor elkaar’ richt zich vooral op senioren, kwetsbare groepen volwassenen en jongeren.

Verder lezen

College Roosendaal: ‘We blijven inwoners perspectief bieden’

Corona-crisis of niet, het dagelijks bestuur van de gemeente Roosendaal wil de inwoners perspectief blijven bieden. ‘Het afgelopen jaar hebben we met elkaar, bestuur én in de ambtelijke organisatie, laten zien dat we de schouders eronder zetten om de gestelde doelstellingen in deze bestuursperiode te realiseren. Dit alles met oog op de gemeente die we in toekomst willen zijn: een aantrekkelijke, duurzame gemeente met circa 77.000 veerkrachtige inwoners’, zegt wethouder Toine Theunis in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2021 aan de raad.

Verder lezen