web analytics

Subsidies voor 2020 kunnen tot 30 sept aangevraagd worden

Het loopt nog niet storm met subsidieaanvragen voor 2020, meldt de gemeente Roosendaal. Wethouder Inge Raaijmakers herinnert bedrijven, verengingen, clubs of stichtingen die iets van plan zijn te organiseren op het gebied van cultuur en recreatie, onderwijs, sport, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening de datum van 30 september in de gaten te houden. ‘Te laat is te laat’, zegt ze.

En dat zou zonde zijn, want ‘er is voldoende budget beschikbaar’. De wethouder hamert ook op een juiste en complete aanvraag. Alleen dan kan deze in behandeling worden genomen.

Online

‘Het aanvragen van subsidie gaat veilig online via www.roosendaal.nl/subsidies’, meldt de gemeente. Daar staat ook uitgelegd wie er subsidie kan aanvragen en waarvoor. En op welke manier de subsidie verstrekt wordt. Voor kleine activiteiten hoeven er minder documenten te worden ingediend en er is een begrotingsformat beschikbaar.

Wie vragen heeft over het doen van een aanvraag, kan contact opnemen met het subsidieteam van de gemeente, via tel. +140164 of per mail aan subsidies@roosendaal.nl

Uitsluitel
Op dinsdag 2 oktober maakt de gemeente op
www.roosendaal.nl/subsidies bekend hoeveel aanvragen er per subsidieregel zijn. Vervolgens worden grote partijen op 1 november op de hoogte gesteld. Dat geldt met name voor partijen die een subsidie van 1 miljoen euro of meer voor 4 jaar aanvragen en/of die personeel in dienst hebben. Voor alle overige subsidies is het
streven dat dit uiterlijk half december gebeurt. Alle besluiten worden officieel kenbaar gemaakt met een beschikking.

2019
Ook vorig jaar spoorde de gemeente organisaties aan om tijdig subsidie aan te vragen. Dat leidde er toen niet toe dat het beschikbare potje op ging. Begin juli konden organisatoren nog een extra eenmalige aanvraag over dat jaar insturen. Er zat nog ruim 63.000 euro in de pot en dat werd toen in opdracht van de gemeenteraad alsnog beschikbaar gesteld.