web analytics

Subsidiebeleid Roosendaal wordt ‘aangepast aan de tijd’

Roosendaal gaat een nieuw subsidiebeleid invoeren onder de naam ‘open en transparant subsidiëren’. Het is een gevolg van juridische landelijke otwikkelingen. Daardoor is de gemeente Roosendaal verplicht om de subsidieverlening anders te organiseren. Met het nieuwe subsidiebeleid krijgen ook andere organisaties en verenigingen de kans om aanspraak te maken op subsidie.

De verordening is inmiddels in het college van burgemeester en wethouders behandeld en naar verwachting gaat de gemeenteraad er zich in de vergaderinbg van 6 juni over buigen. De bedoeling is dat het nieuwe subsidiebeleid op 1 januari 2020 in gaat.

Historie
In het verleden werden subsidies vaak verstrekt op basis van historie en relatie. ‘Dat kan in de huidige tijd niet meer’, zegt verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers. Onder het motto ‘subsidie aanvragen is een recht, geen gunst’, gaat de gemeente een zakelijkere aanpak hanteren. Die aanpak past meer bij deze tijd.

Alle activiteiten die bijdrage aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen kunnen aanspraak maken op een subsidie. Dat zijn bijvoorbeeld buurt- en sportverenigingen, de schouwburg en cultuur- en welzijnsorganisaties.

Marktwerking
‘De betrokkenheid van onze burgers en organisaties is van groot belang om maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren. Door een financiële bijdrage in de vorm van subsidie, stimuleren we verenigingen en organisaties om bij te dragen aan de maatschappij en dus ook aan gemeentelijke doelstellingen. Je krijgt dan ook marktwerking: grote partijen moeten de gemeente veel meer gaan verleiden met hun aanbod. Een mooie, nuttige ontwikkeling”, vindt wethouder Inge Raaijmakers.

Alles ligt nu weer open, zegt de gemeente. ‘Ook nieuwe (markt)partijen en initiatieven krijgen een kans. Ook gaat het nieuwe beleid ervoor zorgen dat verenigingen en organisaties (meer) kunnen gaan samenwerken. Of dat ze zelfs samen een voorstel indienen. Het kan ook zo zijn dat meerdere partijen geschikt blijken voor eenzelfde subsidie. Op enig moment komt dan de kwalitatief beste partij uit de bus’.

Contracten
Veel subsidiecontracten lopen af. Nieuwe aanvragen gaan volgens het nieuwe beleid. Sommige contracten lopen door tot na 2020, bijvoorbeeld 2021 of 2022. Die einddatum blijft gelden, verzekert de gemeente.

Verenigingen en instellingen hebben volgens de gemeente de afgelopen periode meegedacht over de nieuwe invulling. ‘De komende periode is er veel aandacht voor het goed informeren en waar nodig adviseren van partijen’, zegt de gemeente toe.