web analytics

Subidie van gemeente vóór 1 oktober aanvragen

Vanaf 1 juli tot 1 oktober 2018 kunnen Roosendaalse organisaties subsidie voor 2019 aanvragen. Zoals subsidie voor activiteiten op het gebied van cultuur en recreatie, onderwijs, sport, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening in de gemeente Roosendaal.

Op de gemeentelijke website www.roosendaal.nl/subsidies staat uitgelegd wie er subsidie kan aanvragen, waarvoor en op welke wijze deze subsidie verstrekt wordt.

Maatschappelijke initiatieven
Naast de gebruikelijke subsidieregelingen heeft de gemeenteraad specifiek geld beschikbaar gesteld voor de subsidie maatschappelijke initiatieven. Heeft een ereniging of stichting een initiatief dat bijdraagt aan het bevorderen van de leefbaarheid, gezondheid, aantrekkelijkheid en/of samenhorigheid in de wijken en dorpen of op gemeentelijk niveau, dan kan een aanvraag ingediend worden voor de subsidie maatschappelijke initiatieven.

Cultuur
De activiteitensubsidie Cultuur is sinds dit jaar ondergebracht in het Cultuurfonds en wordt uitgevoerd door de Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. Zij publiceert de regeling op haar website www.cultuurnetwerkroosendaal.nl.

Eenvoudig en veilig
Alle subsidies kunnen eenvoudig en veilig online aangevraagd worden, aldus de gemeente. Belangrijk is dat de aanvragers hun subsidieaanvraag voor 2019 indienen tussen 1 juli en 1 oktober 2018. Aanvragen kan allen via eHerkenning.

Verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers zegt in een reactie: ‘De aanvragers krijgen vóór 31 december bericht of de subsidie wel of niet verstrekt zal worden.’

❯ Over subsidies op website gemeente Roosendaal