web analytics

Stukje A58 richting Breda zaterdag dicht vanwege vorstschade

Vandaag, zaterdag 19 februai, is het stukje A58 tussen Knooppunt De Stok en de afslag Roosendaal-Oost in de richting van Etten-Leur/Breda afgesloten tussen 08:00 en 18:00 uur. Dat heeft te maken met een spoedoperatie vanwege vorstschade aan het adfalt. Voor de afsluiting van dit kleine stukje is een grootschalige omleidingsroute ingesteld.

Voor het verkeer vanaf de A17 en A58 wordt er een grootschalige omleidingsroute ingesteld via de A17/A16/A58. Tekstwagens langs de weg ter hoogte van Roosendaal geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Afgesloten zijn:
– de verbindingswegen op knooppunt de Stok vanaf de snelweg A17 en vanaf de A58
– afrit (24) Roosendaal
– oprit (24) Roosendaal
– afrit (23) Roosendaal-Oost

Vorstschade aan het asfalt
‘De winterse omstandigheden hebben afgelopen periode tot asfaltschades geleid. Daar waar nodig zijn tijdelijke maatregelen getroffen en spoedreparaties uitgevoerd. In de komende weken vinden in Zuid-Nederland nog meer herstelwerkzaamheden plaats. Wanneer schade geen direct gevaar oplevert, wordt deze meegenomen in de onderhoudswerkzaamheden die vanaf het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd. Wel nemen we tijdelijke veiligheidsmaatregelen voor de weggebruikers, maar ook om veilig te kunnen werken. Zo plaatsen we onder meer waarschuwingsborden, stellen we snelheidsbeperkingen in en waar nodig sluiten we rijstroken af’, aldus Rijkswaterstaat.