web analytics

Stuk van de Noordlaan in Stadsoevers al zichtbaar

In het gebied van de toekomstige wijk Stadsoevers, waar momenteel vooral gewerkt wordt aan het zwaaigat en de Vliet, is inmiddels ook al een deel van de toekomstige Noordlaan te zien. De Noordlaan wordt de centrale ontsluiting van dit Stadsoeversgebied en loopt achter het zwaaigat van Wethouder Lanenstraat naar de Jan Vermeerlaan.

Rechts op bovenstaande foto zijn de twee banen van de toekomstige Noordlaan achter het zwaaigat te zien. Op dit moment sluit de weg nog niet aan op de Jan Vermeerlaan, maar stopt die achter de nog langs de Westelijke Havendijk gevestigde Koopjeshal (Koopjes Knallers), waardoor die hal via deze weg nog bereikbaar is.

Klassieke laan
De Noordlaan krijgt een klassieke laanopbouw, zoals bijvoorbeeld de Parklaan: twee banen (eenrichtingsverkeer), gescheiden door een groenzone met een dubbele bomenrij. Er komen links en rechts aftakkingen naar woongebieden. Op de Noordlaan zelf komen geen parkeervoorzieningen voor de bewoners. Hun parkeergelegenheden komen bij de verscheidene woongebieden. Wel worden er voorzieningen gemaakt voor bezoekers in de vorm van langsparkeerplaatsen.

Verplaatsing
Behalve als ontsluitingsweg voor de woongebieden geldt de Noordlaan ook als verplaatsing van de verkeersfunctie van de vroegere Oostelijke- en Westelijke Havendijk. De wegen langs de Vliet krijgen een functie voor voetgangers en fietsers, waar voor auto’s geen plek meer is.

Voor deze maand staat de aanleg van een haven in de zwaaikom gepland.

De (toekomstige) Noordweg stopt nu nog achter de Koopjeshal, maar gaat later helemaal naar de Jan Vermeerlaan.