web analytics

Stuk Kortendijksestraat inmiddels klaar

In het reconstructiewerk van de Zundertseweg-Noord/deel Kortendijksestraat is een groot deel van de Kortendijksestraat tussen het tunneltje en de Zundertseweg nu klaar en opengesteld voor de bewoners. Doorrijden kan nog niet, want even voor de aansluiting Zundertseweg is de weg nog hermetisch afgesloten. Het werk verplaatst zich nu naar de Zundertseweg.

Het werk is 7 mei begonnen met met de sanering en vervanging van de water- en gasleidingen, en op 11 juni ging de aannemer aan de slag met de aanleg van een nieuw gemengd rioolstelstel en het opnieuw inrichten van de straat.

Als laatste is het stuk van de Zundertseweg tussen de ingang van het sportpark van Alliance en de Burgemeester Schneiderlaan aan de beurt. Dan hebben we het intussen al over de periode tussen 3 december en 1 februari.

 
Zie ook:
❯ Zundertseweg-zuid onder handen
❯ Commandobaan geen doorgaande weg meer: einde sluiproute

Foto boven: Het gerenoveerde stuk Kortendijksestraat, gezien in de richting van het tunneltje.

Het stuk Kortendijksestraat gezien vanuit de richting van het tunnetje/Commandobaan. Het asfalt is vervangen door klinkers.
 
Doorrijden kan nog niet