web analytics

Street League in Roosendaal met voetbal en maatschappelijke klussen

Ook Roosendaal krjjgt een Champions Street League. Deze Street League voor jongeren uit verscheidene wijken in Roosendaal richt zich niet alleen op het spelletje voetbal, maar vooral op de maatschappelijke kant.

De 7 á 8 teams gaan krijgen behalve punten voor het voetbal ook punten wanneer zij maatschappelijke projecten verrichten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het opruimen van een wijk, op bezoek gaan bij ouderen, of koken voor bewoners in een zorgcomplex. De competitie is een initiatief van WijZijn Traverse Roosendaal en Sport Service Noord-Brabant in Roosendaal.

Woensdagmiddag 31 maart is de kick-off van het toernooi, waarop onder andere de teamshirts worden uitgereikt. Vooral de uitleg over de maatschappelijke kant krijgt extra aandacht.

Geplaatst door Kalsdonk op Donderdag 18 maart 2021