web analytics

Stadsoevers: Noordlaan sluit al aan op Jan Vermeerlaan

Aan het eind van de Jan Vermeerlaan in Roosendaal komt deze nieuwe aansluiting (foto boven) naar Stadsoevers, de toekomstige wijk van Roosendaal langs de haven/vliet. De Noordlaan gaat die weg heten. De weg loopt van de Jan Vermeerlaan naar de Wethouder Lanenstraat (de zwaaikom) en heeft twee gescheiden rijbanen met een groenstrookje er tussen. Links en rechts komen hofjes met huizen.

Klassiek
De Noordlaan krijgt een klassieke laanopbouw, zoals bijvoorbeeld de Parklaan: twee banen (eenrichtingsverkeer), gescheiden door een groenzone met bomenrij. Er komen links en rechts aftakkingen naar woongebieden. Op de Noordlaan zelf komen geen parkeervoorzieningen voor de bewoners. Hun parkeergelegenheden komen bij de verscheidene woongebieden. Wel worden er voorzieningen gemaakt voor bezoekers in de vorm van langsparkeerplaatsen.

Vervanging
Behalve als ontsluitingsweg voor de woongebieden geldt de Noordlaan ook als verplaatsing van de verkeersfunctie van de vroegere Oostelijke- en Westelijke Havendijk. De wegen langs de Vliet krijgen een functie voor voetgangers en fietsers, waar voor auto’s geen plek meer is. Wandelaars kunnen daar heerlijk flaneren. Wie in dat gebied langs de Vliet kijkt, ziet dat er inmiddels al veel klaar is, ook de bomen langs het water zijn al geplant.

De Noordlaan begint aan de ene kant aan de Jan Vermeerlaan (foto helemaal bovenaan) en aan de andere kant (foto hierboven) bij de zwaaikom/Wethouder Lanenstraat.
 
Hierboven: Op deze mooie ‘luchtfoto’ is links te zien hoe de Noordlaan door het toekomstig woongebied loopt. Daaronder op het kaartje de situatie van de Noordlaan in plan Stadsoevers. (Foto en kaartje: Website Stadsoevers)
 
❯ Meer over Stadsoevers
❯ Meer Gezien in de stad