web analytics

St. Elisabeth Roosendaal viert 90-jarig bestaan

Woonzorgcentrum St. Elisabeth aan de Wouwseweg 21 in Roosendaal bestaat in november van dit jaar 90 jaar als kleine, zelfstandige zorgorganisatie. Dit jubileum wordt gevierd met diverse activiteiten van 4 oktober (dag van St. Franciscus) tot en met 19 november (dag van St. Elisabeth). St. Elisabeth werd in 1927 in gebruik genomen als zorghuis voor de zusters van de congregatie Franciscanessen van Mariadal. In 2000 gingen de deuren ook open voor niet-religieuzen.

Een fototentoonstelling over St. Elisabeth en Roosendaal van negentig jaar geledenis de aftrap van een reeks activiteiten. Die tentoonstelling wordt woensdagmrgen 4 oktober geopend door burgemeester Jacques Niederer. Overdag op werkdagen kan de expositie bekeken worden.

De fototentoonstelling is samengesteld door stadsarchivaris Joss Hopstaken, Bernadette Rooze van het West-Brabants Archief en Corrie Leffers van de kunstcommissie van St. Elisabeth.
Oude foto’s van St. Elisabeth komen uit het archief van de congregatie en zijn nog nooit in het openbaar te zien geweest. Uit het stadsarchief komen de foto’s van Roosendaal 90 jaar geleden, met een uitloop naar de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

Het zijn beelden van het historische lint van de binnenstad, dat begint in de Molenstraat en via de Oude Markt en de Kade naar de Wouwseweg loopt. ‘Voor deze opzet is gekozen omdat veel oud-Roosendalers en bewoners van St. Elisabeth juist die plekken goed kennen. Vroeger was de Molenstraat dé winkelstraat van Roosendaal, waar in het weekend door de bevolking werd geflaneerd’, licht Jos Hopstaken toe.

Programma-punten zijn:

Kleinkoor Concertino – Zaterdag 21 oktober 4.30-15.30 uur

Middagconcert verzorgd door Kleinkoor Concertino. Kleinkoor Concertino staat vanaf de oprichting in juni 2009 o.l.v. dirigent en musicus Martin Zonnenberg. Concertino bestaat uit 30 ervaren en enthousiaste zangers, de begeleiding is altijd in handen van professionele musici. Zangcoach is de bekende sopraan Mariët Kaasschieter.
Het koor heeft een breed en gevarieerd repertoire, uiteenlopend van klassiek tot hedendaags, met het accent op (Engels-)romantische koormuziek.

High tea 90 jarigen – Woensdag 25 oktober, 14.30 – 16.30 uur

Op deze middag een feestelijke high tea met muziek voor alle 90-jarigen uit de gemeente Roosendaal. Dan wordt ook het eerste exemplaar van een speciale St. Elisabeth-kalender gepresenteerd. De bewoners van St. Elisabeth die dit jaar 90 zijn of worden, prijken op deze kalender. Eind dit jaar worden de kalenders te koop aangeboden. De opbrengst gaat naar stichting Vrienden van St. Elisabeth.

Marie Christien – Donderdag 26 oktober 2017, 14.30-16.00 uur
Marie Christien verzorgt een optreden. Zij is al diverse malen in St. Elisabeth geweest om telkens weer garant te staan voor een geweldig optreden. Speciaal voor het 90-jarig bestaan van St. Elisabeth draagt Marie Christien een lied op aan St. Elisabeth.

De Dag van 1927 – Donderdag 2 november
Maaltijd 12.00 uur; modeshow & muziek: 14.30-16.00 uur
1927 wordt herbeleefd. De middagmaaltijd bevat oud Hollandse gerechten, er komt een modeshow verzorgd door medewerkers, omlijst met beeld en muziek uit diezelfde tijd met medewerking van de vrijwilligers van AV Elisabeth.

De Dag van 1927, sport & spel – Donderdag 9 november, 14.30-16.00 uur
Een sportieve dag met vooral oud Hollandse sport- en spelactiviteiten.

❯ Meer info op de website van St. Elisabeth