web analytics

Sport- en speldag in wijk Kortendijk met disco na (10 mei)

Op vrijdag 10 mei worden de leerlingen van basisschool De Cortendijck, de Saffier en de Klaverweide getrakteerd op een sport- en speldag: het BeweegWeb Kortendijk. Verschillende groepen scholieren bewegen door de wijk door een web van sport- en spelactiviteiten.

Deze dag is georganiseerd door vier Sportkunde studenten van Fontys Hogeschool in opdracht van Wijkcentrum ’t Dijksteeke in samenwerking met Sportbureau Noord Brabant, Bewonersplatform Kortendijk en Boost Jongerenwerk Roosendaal.

Tijdens deze sportdag staat ‘de vreedzame wijk’ centraal. De vreedzame wijk staat er voor dat iedereen gehoord en gezien wordt, en dat er met respect met elkaar wordt omgegaan. De kinderen moeten met elkaar samenwerken en elkaars kwaliteiten benutten om de activiteiten met een goed resultaat af te ronden.

De leerlingen worden om 09:00 uur verwacht op ’t Dijksteeke. Na een gezamenlijke kickoff start de zoektocht naar de sport- en spelactiviteiten in de wijk. Rond 12:30 uur komen de kinderen terug naar Wijkcentrum ’t Dijksteeke. Na een gezamenlijke lunch verzorgt Boost een tienerdisco.