web analytics

Soap rond het Visdonktunneltje

❯ Alle artikelen over het Visdonktunneltje
Het lijkt wel een soap. Visdonktunneltje dicht. Nee, Visdonktunneltje niet dicht. Ja toch: Visdonktunneltje wel dicht.

Zondag 10 juni plaatst Roosendaalopinternet foto’s en een bericht dat het Visdonktunneltje vanaf 11 juni voor een goede maand dicht is. Daar staan borden die dat aankondigen.

Maandag 11 juni mailt de gemeente Roosendaal dat het om een abuis gaat van de aannemer. Fietsers kunnen gewoon door de tunnel en langs de werkzaamheden. Of we dat kunen melden. Doen we dus.

Woensdag 13 juni meldt BN DeStem dat het tunneltje toch een maand dicht gaat. Roosendaalopinternet wordt daar NIET over gemaild, niet door gemeente, niet door de aannemer.

Hoezo communicatie?

Citaat bericht BN DeStem:
‘Het was de bedoeling tijdens de werkzaamheden fietsers de mogelijkheid te bieden om toch langs het werk te kunnen. De aannemer had daar maatregelen voor genomen door afzettingen en verkeersmaatregelen.
Omdat deze maatregelen niet werden opgevolgd en verkeersregels niet nageleefd werden, ontstonden onveilige situaties. De veiligheid voor fietsers en de werknemers van de aannemer kon niet meer worden gegarandeerd, waarna tot afsluiting van een maand is besloten.
De vele omliggende scholen zijn geïnformeerd door de gemeente en de omrijroute is toegestuurd.’

Zie:
❯ Borden Visdonktunneltje kloppen niet
❯ Visdonktunneltje vanaf maandag 11 juni voor maand dicht