web analytics

‘Snippergroen in gebruik? Kopen of teruggeven!’

Met het project ‘Snippergroen’ gaat de gemeente Roosendaal het gebruik van gemeentelijk groen door particulieren in Roosendaal reguleren. ‘De aanpak moet ertoe leiden dat ofwel de grond weer in beheer van de gemeente komt, ofwel een koopovereenkomst wordt afgesloten voor het gebruik van de gemeentegrond’, zo laat de gemeente weten. ‘Maar het wordt geen heksenjacht’, zegt wehouder Inge Raijmakers.

Het afgelopen jaar konden inwoners die snippergroengroen in bezit hebben, zich melden bij de gemeente. Deze stroken grond kunnen met het project, voor een volgens de gemeente aantrekkelijk tarief en onder voorwaarden, worde gekocht door bewoners. ‘Omdat nog niet iedereen dit gedaan heeft, gaat de gemeente over op handhaving’, licht de gemeente toe.

Niet eerlijk
‘Bij snippergroen gaat het om stukjes grond waar de gemeente Roosendaal eigenaar van is en dat door particulieren zonder overleg in gebruik is genomen. Deze, al dan niet bewust of onbewuste vorm van ‘Landje Pik’, leidt tot rechtsongelijkheid. Het komt namelijk voor dat sommige burgers grond in gebruik hebben zonder toestemming van de gemeente, terwijl hun buren destijds keurig hebben gevraagd om het te mogen kopen. De buren hebben dan netjes betaald voor de grond of geen toestemming gekregen. Terwijl d illegale situatie van de buren gewoon in stand blijf. Dat is niet eerlijk en geeft rechtsongelijkheid. .

Vastgelegd
Al het snippergroen is de afgelopen tijd vastgelegd aan de hand van metingen, foto's en gegevens van het Kadaster. Het gaat om circa 700 stukjes grond. Met de gemeenteraad is afgesproken om snippergroen waar dat mogelijk is te koop aan te bieden. Om teleurstelling te voorkomen is het advies aan kopers van snippergroen om vooraf uit te zoeken of de grond eventueel bebouwd mag worden of alleen als groenstrook of tuin kan worden ingericht. Verder zijn er stukjes grond die niet voor verkoop in aanmerking komen omdat er bijvoorbeeld kabels en/of leidingen in de grond liggen.

Heksenjacht
Verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers geeft aan dat het beslist geen heksenjacht wordt: ‘We willen vooral graag in gesprek met deze inwoners. Sommige stroken grond zijn al jaren bij particulieren in gebruik en soms zelfs te goeder trouw. We praten met gebruikers van snippergroen over koop of teruggave. Hiermee wordt de historisch scheefgegroeide situatie opgelost. Het gaat ons vooral om rechtsgelijkheid en duidelijkheid voor alle partijen. Iedereen weet dan waar hij aan toe is.’