web analytics

Sloop ‘oude’ stadskantoor officieel van start

Met het onthullen van een bouwbord en het demonteren van een kozijn is dinsdagmirgen 31 maart de sloop van het oude stadskantoor van start gegaan. Wethouder Cees Lok en gemeentesecretaris Elmar Franken verrichtten onder toeziend oog van sloopaannemer Snellen symbolisch de eerste handelingen. Het gedemonteerde kozijn wordt, net als alle andere bestaande kozijnen, duurzaam hergebruikt en verwerkt tot tafelblad of vloer in het nieuwe stadskantoot, dat dan HUIS van Roosendaal heet.

Op dit moment start overigens alleen de sloop van de binnenkant van het pand vanwege de mogelijk aanwezige op vleermuizen.

Opgestroopte mouwen
Wethouder Cees Lok: “De start van de sloop is een belangrijke stap in het traject naar een nieuw HUIS van Roosendaal. Tot nog toe maakten we vooral plannen en plaatjes. Nu zijn we eindelijk ook fysiek begonnen met de verbouwing. De handen gaan nu echt uit de mouwen. Actie. Daar houden we van in Roosendaal.”

Corona
Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure is het Rijsbergse bedrijf GebroedersSnellen Sloopwerken BV geselecteerd om de sloop uit te voeren. “Zij hebben een goede reputatie op het gebied van duurzaam slopen en dat was een belangrijk criterium in de aanbesteding,” aldus de wethouder. ‘Vanzelfsprekend houdt ook de aannemer zich aan de corona-regels die momenteel voor iedereen gelden. Verder hebben de coronamaatregelen geen directe gevolgen voor de sloopwerkzaamheden, net zoals voor werkzaamheden in de rest van de bouwsector’, aldus de gemeente.

Vleermuizen
Algemeen directeur van de gemeente Roosendaal, gemeentesecretaris Elmar Franken: ‘We zijn de aanwezigheid van de vleermuizen in het pand nog aan het onderzoeken, en hebben ondertussen allerlei maatregelen getroffen om de vleermuizen een alternatief onderdak te bieden. Zo zijn er in de directe omgeving 26 nestkasten opgehangen om ze te lokken. “Daarom kunnen we op dit moment alleen nog maar starten met de sloop aan de binnenkant. Zodra de onderzoeken zijn afgerond en de maatregelen akkoord bevonden, verwachten we de vergunning van de Provincie Noord-Brabant om ook met de sloop van de buitenkant te kunnen starten,” aldus Franken. Naar verwachting wordt dat ergens rond september van dit jaar’.

Duurzame sloop
Het hergebruik van materialen volgens de principes van de circulaire economie is een belangrijk uitgangspunt bij de metamorfose van het Stadskantoor naar het HUIS van Roosendaal. Er is gekeken in hoeverre bestaande materialen uit het Stadskantoor in de nieuwe huisvesting een plek kunnen krijgen. “Zo bouwen we behalve aan een uitnodigend en transparant, ook aan een duurzaam HUIS van Roosendaal,” aldus Lok.

Foto boven: Wethouder Cees Lok en gemeentesecretaris Elmar Franken verrichtten onder toeziend oog van sloopaannemer Snellen symbolisch de eerste handelingen.