web analytics

Sloop De Stappen in Wouw maakt weg vrij voor nieuw kindcentrum

Met het omverrijden van een muurtje bij KPO Kindcentrum De Stappen is woensdag 28 oktober in Wouw het startsein gegeven voor de sloop van het oude schoolgebouw. Er voor in de plaats komt het KPO Kindcentrum De Stappen, waar behalve de basisschool en kinderopvang onder andere ook jeugdzorg, jeugdfysiotherapie en logopedie onderdak vinden in het gebouw van twee verdiepingen.

‘Naar verwachting is de sloop begin december afgerond en kan de aannemer in januari beginnen met de bouw van KPO Kindcentrum De Stappen. Onder voorwaarde dat de definitieve bouwvergunning in november wordt afgegeven’, aldus directeur Rini Damen.

Aansluiting

‘In het nieuwe kindcentrum worden meerdere voorzieningen geïntegreerd. Nnatuurlijk de basisschool en kinderopvang, maar ook jeugdzorg, jeugdfysiotherapie, logopedie en meer. Verschillende disciplines die op elkaar aansluiten en werken vanuit één visie op de ontwikkeling van het kind. We kunnen sneller handelen en inspelen op behoeften die spelen in het dorp. Zowel individuele als gezamenlijke behoeften’, licht de directeur toe.

Andere plek
De nieuwbouw van De Stappen komt op een andere plek dan de huidige locatie, waardoor ook de verkeerssituatie verbetert. Het loop- en fietsverkeer zal via de Geerhoek plaatsvinden en de Kiss & Ride zone voor het autoverkeer gaat over de Kloosterstraat. Verder richt de gemeente de omgeving van de school verder in onder andere door het aanleggen van parkeerplaatsen.

Twee verdiepingen

“Het belooft een unieke plek te worden! Het nieuwe gebouw is open, transparant en modern. Het pand heeft twee verdiepingen en voldoet aan de meest recente eisen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en comfort,” weet directeur Damen. Wethouder Van Ginderen: ”Het ontwikkelen van talenten, zoals dat benoemd wordt in de gezamenlijke visie, spreekt mij als onderwijswethouder enorm aan. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij in onze samenleving, en hier gaan ze voor ieder kind op zoek wat die bijdrage kan zijn. Juist ook in de hechte samenleving die het dorp Wouw is, is dat van grote waarde. Zo blijft het waardevolle dorpsleven behouden.”

Visie

De gezamenlijke visie van de deelnemende partijen in het kindcentrum is dat kinderen recht hebben op een veilig en uitdagend leerklimaat in hun eigen omgeving, samen met andere kinderen uit de buurt. Het kindcentrum staat midden in de samenleving, staat open voor álle kinderen ouders en het sluit aan bij leefpatronen van moderne gezinnen. Ieder kind moet in het kindcentrum zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen. In eigen tempo en naar eigen vermogen.

Geen vleermuizen
Wethouder Van Ginderen: ‘We zijn blij met deze belangrijke mijlpaal voor de kinderen, hun ouders en hun leerkrachten van De Stappen. Eigenlijk heeft bijna iedereen in Wouw zo wel zijn of haar linkjes met deze plek. Fijn dat we eindelijk aan de slag kunnen, na een korte onderbreking omdat we het vleermuizenonderzoek nog moesten afwachten. Maar daar hebben we inmiddels ervaring mee in onze gemeente’. Er bleken, na uitgebreid onderzoek, geen vleermuizen te huizen in de delen die gesloopt moeten worden voor het nieuwe plan.

❯ Meer op website Kindcentrum in Wouw

Foto boven: Zo gaat het nieuwe kindcentrum De Stappen er uit zien. (Foto website KindcentruminWouw.nl)