web analytics

Sjors Creatief wordt vervolgd in Roosendaal

CultuurCompaan is weer begonnen met de Roosendaalse editie van Sjors Creatief voor het schooljaar 2020-2021. Gehoopt wordt uiteraard dat het aanbod voor het nieuwe schooljaar weer net zo divers wordt als het dit jaar was. Aanbieders in de gemeente Roosendaal kunnen hun aanbod aan creatieve kennismakingsworkshops of cursussen voor kinderen tot uiterlijk 28 juni aanmelden.

Boekje
Het succesvolle concept Sjors Creatief bestaat uit een boekje met een breed aanbod van creatieve activiteiten en een hieraan gekoppelde website met inschrijfmodule. Door deelname aan activiteiten kunnen kinderen op een laagdrempelige manier hun creativiteit ontdekken. Zij hoeven niet lid te worden of structureel lessen van de aanbieder te volgen. In het nieuwe schooljaar ontvangen de leerlingen van alle Roosendaalse basisscholen op initiatief van CultuurCompaan weer een boekje.

Sjors in Roosendaal  
Sjors Creatief en Sportief zijn concepten van Cultuur- en Sportstimulering Nederland. Het blijken succesvolle methoden om kinderen in de basisschoolleeftijd enthousiast te maken voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten. Het verbinden van kinderen aan cultuur en sport zijn speerpunten in beleid van de gemeente Roosendaal. CultuurCompaan zet de bewezen formule van Sjors Creatief in als een instrument om dit beleid op het gebied van cultuur vorm te geven.

Leuk idee

Wie een leuk idee heeft om kinderen te laten kennismaken met creatieve activiteit(en) kan dat aanbieden via Sjors Creatief. Alles is mogelijk: van zingen en dansen via leren programmeren tot het maken van chocolade of het bespelen van een instrument. Het streven is kinderen gratis te laten deelnemen, maar een kleine vergoeding voor eventuele onkosten mag ook gevraagd worden. Deze is maximaal tien euro om de deelname toegankelijk te houden. Aanbieders van crea activiteiten kunnen zich met dit concept geheel gratis op de kaart zetten.

Coronacrisis
Uiteraard biedt een aanbieder de activiteit(en), i.v.m. de huidige situatie, onder voorbehoud aan. Deze kan pas plaatsvinden als wordt voldaan aan de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM. Hierover worden ouders via het boekje en de website goed geïnformeerd. De landelijke organisatie achter Sjors Creatief heeft een speciale webpagina aangemaakt met informatie:
https://www.sportstimuleringnederland.nl/corona-update

Deadline
Alle verenigingen, instellingen & zelfstandigen kunnen tot en met 28 juni 2020 via de website www.cultuurstimulering.nl een (of meer) kennismakingscursus(sen) opgeven. Kinderen kunnen zich vanaf 9 september weer inschrijven voor de activiteiten op www.sjorscreatief.nl

Meer info
Voor meer informatie kan men contact opnemen met Milou Schneijdenberg van CultuurCompaan via milou@cultuurcompaan.nl of 06 20 89 16 51.
Voor vragen over (het registreren op) de website kan men contact opnemen via info@sjorscreatief.nl

❯ Actviteiten aanmelden via website sportstimuleringnederland.nl