web analytics

‘Sint Jan wordt het kloppend hart van Roosendaal’

De Sint Jan aan de Markt in Roosendaal moet het kloppend hart worden voor culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten in de gemeente. Dat is het streven van het CultuurCluster en de gemeente Roosendaal. Bij de ontwikkeling van dit plan zijn ook de provincie Noord-Brabant en het Bisdom Breda nauw betrokken.

De geschiedenis van de Sint Jan gaat terug tot de 13e eeuw. De kerk vormt samen met het oude raadhuis het hart van de stad. ‘Het iconische kerkgebouw is van grote cultuurhistorische waarde voor Roosendaal. De Sint Jan wordt op dit moment echter niet gebruikt. Een belangrijk stuk Roosendaals erfgoed vormt daarmee een leegte in het centrum van de stad en dreigt in verval te geraken’, zeggen CultuurCluster en gemeente. En daar willen ze iets aan doen.

Etalage
Het plan is om op een kwalitatieve en rendabele manier de Sint Jan om te vormen tot een multifunctionele plek voor culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten. ‘Alles onder één dak in het centrum van Roosendaal, vóór en dóór Roosendalers. De etalage van wat de gemeente Roosendaal allemaal te bieden heeft. Met het behoud van het historische karakter van de Sint Jan!’

ONLINE INLOOPUREN EN VIDEO
De plannenmakers willen graag weten wat de Roosendaalse inwoners, de toekomstige gebruikers van de Sint Jan, van deze voorlopige plannen vinden. Daarom zijn er op donderdag 14 en vrijdag 15 januari van 15:00 tot 16:00 online inloop uren gepland voor vragen, opmerkingen en ideeën. Belangstellenden kunnzn zich daarvoor aanmelden door een email te sturen naar: laura.hondebrink@tongerlohuys.nl
Ook hebben de initiatiefnemers een video over de plannen gemaakt (zie hieronder)

Multifunctioneel
Het plan kan volgens de initiatiefnemers gerealiseerd worden door een semipermanente verbouwing, zonder dat het rijksmonument beschadigingen oploopt. Tijdelijke aanpassingen dus, zodat de kerk altijd weer is terug te brengen in haar originele staat. Met de verbouwing worden er in de zijbeuken drie verdiepingen in de Sint Jan gecreëerd, bestaande uit meerdere glazen units. Hierdoor ontstaat meer vloeroppervlak.

Mogelijkheden
Deze units worden multifunctioneel en zijn van verschillende grootte, waardoor er voor uiteenlopende huurders ruimtes beschikbaar zijn. Het kan daarbij gaan om vaste verhuur als kantoorruimte, atelier, winkeltje, dansstudio, dagbestedingsruimte of stadsbrouwerij. En daarnaast ook voor incidentele activiteiten zoals lezingen, exposities, muziekrepetities, concerten, debatten, creatieve happenings, een pop-up markt, boekenmarkt of de presentatie van de profielwerkstukken van Roosendaalse scholieren. Ook een condoleance bijeenkomst behoort tot de mogelijkheden of juist een feestelijkheid zoals de Lintjesregen of een diploma-uitreiking.

Organisatie
Het idee is om de Sint Jan als aparte stichting onder te brengen binnen het CultuurCluster, zoals De Kring, CultuurCompaan en Erfgoedcentrum Tongerlohuys nu samen vormen. Op die manier ontstaat een zowel inhoudelijke als bedrijfsmatige samenwerking op het gebied van beleid, facilitair management, verhuur en controlling. Het CultuurCluster is al sterk verankerd in Roosendaal. Uiteraard gaan de plannenmakers graag in gesprek om ook de ideeën van inwoners te horen over de invulling van de Sint Jan.


Laura Hondebrink, historicus-projectleider CultuurCluster, vertelt in deze video over de plannen om de Sint Jan het kloppend hart van Roosendaal te maken.