web analytics

Schotse Hooglanders overwinteren niet in Roosendaal

De Schotse Hooglanders uit Roosendaal gaan overwinteren in de Boswachterij Dorst. Deze week verplaatst Dirk Geleijns van Geleijns Begrazingsbeheer zijn twee Schotse Hooglanders. Hier kunnen ze in alle rust overwinteren. In het gebied is nog genoeg gras en de dieren beschikken, samen met andere Hooglanders, over 250 hectare grond waar ze vrij rondlopen.

Het is geen optie om de Hooglanders op de locatie bij Landerije te laten overwinteren. Hier is niet genoeg gras, wat betekent dat ze bijgevoerd moeten worden en dat komt de dieren niet ten goede.

In de lente van 2018 keren de Hooglanders weer terug naar hun weidegrond bij Landerije om te grazen en bij te dragen aan het ecologisch beheer. Iedereen is dan weer welkom om ze te komen bewonderen, laat de gemeente Roosendaal weten..

Foto boven: Archief-foto Christian Traets

❯ Archief: Dit zijn ze dan, de Schotse Hooglanders