web analytics

‘Samen Roosendaal aantrekkelijker maken voor studenten’

De gemeente Roosendaal gaat zich inzetten om de stad aantrekkelijker te maken voor studenten tijdens en na hun studie, in de hoop om talent te behouden. Dat zegt onderwijswethouder René van Ginneken naar aanleiding van een onderzoek onder 300 mbo- en hbo-studenten die hier studeren. Ideeën lopen uiteen van woonruimte, happy hours in de horeca tot stagemogelijkheden bij bedrijven.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. Een belangrijke uitkomst is ‘dat studenten Roosendaal een interessante stad vinden om te studeren, maar dat ze Roosendaal nog niet zien als een echte studentenstad’. Voor de gemeente zijn de conclusies een bevestiging van wat ze al vermoedde.

Potentie
Van Ginnken: ‘De resultaten van het onderzoek vormen wat mij betreft een mooi startpunt om de samenwerking tussen de scholen, studenten, de jongerenraad, horeca, woningbouwers, het bedrijfsleven, Citymarketing en de gemeente te intensiveren en versterken. Het blijkt dat veel van de inmiddels ruim 4500 Roosendaalse studenten (inclusief scholieren, red) van buiten Roosendaal hier komen studeren. En die aantallen groeien dankzij de succesvolle onderwijsinstellingen die zich hier vestigen en ontwikkelen. Dat is positief. Maar studenten vinden Roosendaal over het algemeen nog geen aantrekkelijke stad om te (gaan) wonen. Gelukkig blijkt uit het onderzoek wel dat er voldoende potentie is, en daarom gaan we acties te ondernemen om talent dat hier wordt opgeleid te binden en te behouden voor de stad.”

Thuis voelen
De onderzoeksresultaten zijn op zich niet verrassend, aangezien tot nu toe weinig aandacht is geschonken aan studenten als aparte doelgroep. Maar met de komst van steeds meer studenten wordt het voor de gemeente tijd om dat wel te gaan doen. De gemeente wil afgestudeerden en nieuwe studenten behouden voor de gemeente. Roosendaalse bedrijven en instellingen kunnen hun kennis heel goed gebruiken. “Het is dan ook zaak dat studenten zich tijdens hun studie thuis voelen, een leuke tijd beleven in Roosendaal én een toekomst voor zich zien in Roosendaal,” zegt wethouder Van Ginderen.

Gaat jaren duren
Daarom neemt de gemeente het voortouw om samen met de scholen, studenten, de jongerenraad, horeca, het bedrijfsleven, woningbouwers en Citymarketing, ideeën te ontwikkelen en uit te voeren die bijdragen aan een goed vestigingsklimaat voor studenten en afgestudeerde mbo’ers en hbo’ers. “We moeten ons wel realiseren dat de ontwikkeling van de stad richting studenten jaren gaat duren,” aldus Van Ginderen. De scholen geven aan dat zij het aanbod aan opleidingen verder gaan uitbreiden de komende jaren, waardoor het aantal studenten zal toenemen. Dat biedt kansen voor alle partijen binnen de samenwerking als ze er adequaat en tijdig op inspelen.

Ideeën
De gemeente neemt weliswaar het initiatief, maar gaat er wel vanuit dat alle partijen zelf ook scherp blijven op de ontwikkelingen en de kansen die zich voordoen.“We roepen dan ook iedereen die zijn of haar steentje wil bijdragen op om zich aan te sluiten. Want -en dat is volstrekt logisch omdat we pas net zijn vertrokken- er valt nog veel te winnen.” Mogelijke ideeën die tijdens het onderzoek werden genoemd zijn:
– Studenten die een studenten-, studie- of oud-studenten vereniging opstarten
– Doorstroomwoningen voor afgestudeerden (van ‘kamer’ naar kleine zelfstandige studio)
– Happy hours voor studenten georganiseerd door horeca
– Een gezamenlijk introductie-programma door opleidingen in samenwerking met horeca
– Een stagebureau voor bedrijven en studenten.
– Roosendaal on Stage voor hogere beroepsopleidingen