web analytics

Ruimte maken voor nieuwe bios

Op de hoek van de Nieuwstraat/Kuiperstraat in Roosendaal, naast parkeegarage Biggelaar en het Tonberloplein, worden de laatste overblijfselen van het voormalig politiebureau weggehaald, waaronder een muur langs de Kuiperstraat. Dat is nodig om het terrein bouwrijp te kunnen maken voor een nieuwe bioscoop.

De huidige exploitant van de City bioscoop, C. Lambregts, heeft het bewuste stuk grond van de gemeente Roosendaal gekocht. De nieuwe bioscoop gaat de bestaande cinema aan de Brugstraat vervangen. In dit deel van de Nieuwstraat moeten verkeersmaatregelen genomen worden om de te verwachten drukte op te vangen.

De muur langs de Kuiperstraat is nu ook weg.
 
Het plan voor de nieuwe bioscoop.