web analytics

Roosenspeld voor VVN-bestuurder Patrick Peeters

Loco-burgemeester Cees Lok heeft vrijdagmiddag 9 juli de gemeentelijke erepenning Roosenspeld uitgereikt aan Patrick Peeters, die dit jaar afscheid genomen heeft als voorzitter van Veilig Verkeer Nederland afdeling Roosendaal. Die functie heeft hij 19 jaar bekleed. In totaal maakt Peeters al 25 jaar deel uit van het plaaselijk VVN-bestuur.

Het college van burgemeester en wethouders had al eerder besloten om Patrick Peeters een Roosenspeld toe te kennen voor zijn vele activiteiten en inzet voor de verkeersveiligheid in de gemeente Roosendaal. De uitreiking moest worden uitgesteld vanwege corona. Inmiddels is Peeters als voorzitter opgevolgd door Eddy Matthijssen.

Verkeersdoolhof
Bijzondere activiteiten, die onder zijn voorzitterschap tot stand kwamen zijn hHet Roosendaals Verkeersdoolhof, opfriscursussen voor senioren en de route-aanduiding van het praktisch verkeersexamen in de binnenstad, zodat alle leerlingen deze route het hele jaar door kunnen oefenen

Buurtacties

Verder was hij altijd de woordvoerder van VVN afdeling Roosendaal die gevraagd en ongevraagd advies gaf over verkeerssituaties die als problematisch beschouwd werden, had hij regelmatig contact met de gemeente, schoof hij aan bij overleggen, en ook werd hij betrokken bij buurtacties in verband met de verkeersveiligheid.

Waardering
‘De heer Patrick Peeters heeft in zijn functie als voorzitter van Verkeersveiligheid Nederland, afdeling Roosendaal, een zodanige bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid in onze gemeente, dat de Roosenspeld een passende waardering hiervoor is’, aldus het college.

Roosenspeld
De Roosenspeld is een eerbewijs voor goede ambassadeurs van de gemeente Roosendaal. De Roosenspeld is hét tastbare bewijs van goed burgerschap; voor de dames een broche en voor heren een knoopsgatversiering voor het revers van een colbert.

Vanmiddag kreeg de heer Patrick Peeters de Roosenspeld uitgereikt! Van 1996 tot dit jaar maakte Patrick deel uit van het…

Geplaatst door Gemeente Roosendaal op Vrijdag 9 juli 2021