web analytics

Roosenspeld voor René Hermans uit Wouw

René Hermans uit Wouw is woensdagmiddag 24 juni tijdens een rondleiding voor burgemeester Han van Midden op de Kasteelweide in Wouw verrast met de Roosenspeld. Die reikt de gemeente Roosendaal uit aan inwoners die zich zodanig inzetten dat ze goede ambassadeurs voor de gemeente zijn. Eerder kreeg Hermans al een koninklijke onderscheding voor zijn vele verdiensten.

Samenleving
Het college van burgemeester en wethouders besloot René Hermans een Roosenspeld toe te kennen omdat hij een belangrijke bijdrage levert aan de Wouwse en Roosendaalse samenleving, een prestatie, die als zodanig ook door de samenleving wordt erkend. Voor zijn vele activiteiten, maar vooral en in het bijzonder voor zijn inzet voor de Heemkundekring ‘De Vierschaer’, de Avondwandelvierdaagse en het kasteel van Wouw.

Oprichter
In 1982 richtte René Hermans – bij gelegenheid van het 750 jarig bestaan van Wouw – de Heemkundekring ‘De Vierschaer’ op, waarvoor hij tot op de dag van vandaag nog zeer actief is.

Heemkundekring

Zijn activiteiten voor de Heemkundekring zijn: redactie van het tijdschrift van de Vierschaer, het verzorgen van diverse lezingen, beheer van het fotoarchief van de Vierschaer, het schrijven van de kwartaal-nieuwsbrief van de Vierschaer, samenstelling van en deelname aan de regionale heemkwis, vraagbaak voor diverse verenigingen, organisaties en personen omtrent heemkundige zaken en de geschiedenis van de voormalige gemeente Wouw en adviseur bij de viering van het 775-jarig bestaan in Wouw.

Kasteel
Ten aanzien van het Kasteel van Wouw heeft hij samen met zijn collega bestuursleden en vele vrijwilligers veel archeologisch onderzoek verricht naar dit kasteel. Mede door zijn inspanningen zijn de contouren van het kasteel van Wouw zichtbaar gemaakt en kwam er ook een boek over het Kasteel van Wouw. René is secretaris van de Stichting Het Kasteel van Wouw en mede auteur van het boek. Voor de Avondwandelvierdaagse is hij al 50 jaar secretaris.

Waslijst
Daarnaast heeft hij zich de afgelopen jaren op allerlei manieren belangeloos ingezet. Zoals:
– Zo’n 50 boeken geschreven over (de voormalige gemeente) Wouw en (de gemeente Roosendaal)
– Lid van het Programma Beleidsbepalend Orgaan van Radio Stad-FM
– Lid van de Centrale Cliëntenraad SDW
– Lid redactie archief Roosendaal
– Lid van de Klankbordgroep Katholieke Canon van de vakbond FNV
– Adviseur bij de viering van 75 jaar bevrijding gemeente Roosendaal
– Bestuurslid en redactielid van Brabants Heem

Buiten al deze activiteiten is René Hermans in grote kring ook bekend als correspondent van Brabants Nieuwsblad en BN De Stem. Daar is hij al in 1967 mee begonnen.

Roosenspeld
De Roosenspeld is een eerbewijs voor goede ambassadeurs van de gemeente Roosendaal.
De Roosenspeld is hét tastbare bewijs van goed burgerschap; voor de dames een broche en voor heren een
knoopsgatversiering voor het revers van een colbert.

Foto boven: Tijdens de rondleiding wordt René Hermans verrast met de onderscheiding Roosenspeld. Foto: Timo Reisiger