web analytics

Roosendaalse Uitdaging belegt avond voor trainers/coaches

De Roosendaalse Uitdaging verzorgt woensdag 27 juni een informatieavond voor met name trainers/coaches en bestuursleden van sportverenigingen over ‘opvoedkundige aspecten’ bij jeugdleden. De avond is bij BSC op Sportpark Vierhoeven en begint om 19:15 uur.

De inleiding van de avond wordt verzorgd door Dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven, lector sportpedagogiek aan de Hogeschool Windesheim. Zij verricht (internationaal) onderzoek naar gewenst en ongewenst gedrag binnen de sport(omgeving) en onderwijs. Op een toegankelijke manier deelt zij haar onderzoeksresultaten.

Na deze inleiding zijn er twee rondes met workshops waarin praktijkervaringen worden gedeeld en waar deelnemers zelf ook vragen kunnen stellen of een praktijksituatie kunnen inbrengen.

Opvoedkundige aspecten
‘Trainers en coaches bij sportverenigingen zijn in de basis bezig om hun spelers technische vaardigheden aan te leren en daarnaast – veelal onbewust – met opvoeden (normen en waarden, teamafspraken etc.). Het opvoeden wordt als vanzelfsprekend ervaren, het hoort bij het trainen en deel uit maken van een team/vereniging. Doorgaans besteedt een trainer ongeveer 75% van zijn tijd aan het aanleren van technische vaardigheden en 25% aan opvoedkundige aspecten’, aldus de Roosendaalse Uitdaging.

‘Trainers en coaches ervaren dat de omstandigheden hen er toe dwingen dat zij steeds meer tijd moeten besteden aan opvoedkundige aspecten. In sommige gevallen zoveel tijd dat zij onvoldoende toe komen aan het aanleren van technische vaardigheden. Ze krijgen meer en meer te maken met kinderen die extra aandacht nodig hebben waardoor er meer pedagogische kwaliteiten worden gevraagd van een trainer’, zo licht de Roosendaalse Uitdaging het waarom van zo’n informatieavond toe.

Praktische tips
Zij krijgen deze avond praktische tips en achtergrondinformatie hoe ze als trainer/coach de jeugd kunnen motiveren en bijvoorbeeld omgaan met pestgedrag, gedragsproblemen en kinderen die extra aandacht nodig hebben (ADHD, autisme etc.). Tips waarmee ze in de praktijk gelijk mee aan de slag kunnen.

❯ Website Roosendaalse Uitdaging