web analytics

Roosendaalse politieke beschouwingen in corona-keurslijf

De politieke beschouwingen van de gemeenteraad Roosendaal worden dit jaar in een strak corona-keurslijf gehouden. Lijfelijk zijn maximaal twee fractieleden aanwezig tijdens van de vergadering op woensdagavond 31 maart vanaf 19:30 uur in het Da Vinci College aan de Bovendonk 1. De publieke tribune is gesloten, maar de vergadering kan wel live worden gevolgd via de website raad.roosendaal.nl

Schritelijk
De eerste termijnen van de elf raadsfracties zijn al schriftelijk ingediend. De tweede termijn (van vijf minuten) bestaat uit een korte pitch van maximaal twee minuten over het onderwerp uit de eerste termijn dat naar de mening van een fractie het meeste aandacht verdient. Tijdens de pitch vinden er geen interrupties plaats.

Interrupties
Hierna wordt de termijn vervolgd, maar zijn interrupties wel toegestaan. In de derde termijn van drie minuten kunnen de onderwerpen zelf bepaald worden. Deze kunnen onderdeel zijn van de schriftelijke eerste termijn of daar juist ver vanaf staan. Interrupties zijn toegestaan.
Eventuele in de tweede of in de derde termijn gestelde vragen aan het college kunnen aan het eind van de derde termijn beantwoord worden.

Sprekersvolgorde

De sprekersvolgorde is als volgt: Roosendaalse Lijst, VLP, VVD, CDA, GroenLinks, Lokaal Sociaal 21, PvdA, D66, ChristenUnie, Burger Belangen Roosendaal en Wezenbeek.