web analytics

Roosendaals politiek theater met zeepkist en boksring in De Kring (19 maart)

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 presenteert De Kring Roosendaal in samenwerking met BN DeStem op maandag 19 maart het Groot Roosendaals Slotdebat. De lijsttrekkers van alle regionale partijen nemen deel aan dit bijzondere slotbetoog in het Roosendaalse theater.

De avond bestaat uit een verkiezingsmarkt in de foyer van De Kring en een theaterprogramma met een politiek thema. De avond wordt besloten met een informele borrel in Over de Tong.

Elf lijsttrekkers
Het theaterprogramma is in de grote zaal van De Kring en wordt gepresenteerd door Jan-Hein Sloesen. De directeur-bestuurder van het Cultuurcluster wordt bijgestaan door muziekkenner en -liefhebber Willem Jongeneelen, die het programma zal omlijsten met passende muziek. Maar de hoofdrollen in deze politieke spelshow zijn toch wel weggelegd voor de elf lijsttrekkers van alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

“Het programma wijkt in grote mate af van geijkte politieke debatten en kent een hoge amusementswaarde. Elke partij komt op de avond tweemaal aan het woord; op een individueel en op een gedeeld podium. Het individuele podium bestaat uit een betoog of het scheppen van een droombeeld”, aldus de organisatie.

Zeepkist
De lijsttrekker neemt in het eerste geval plaats op een zeepkist en bestookt het publiek (net als in vroegere tijden) vanaf dit podium met een vurig betoog. In het andere geval neemt de betreffende lijsttrekker plaats op een sofa, waar hardop gedroomd kan worden over de toekomst van Roosendaal. Het publiek mag gedurende de avond beslissen welke van de twee verhalen er uiteindelijk gepresenteerd zal worden.

Boksring
Het gedeelde podium bestaat uit een politiek debat tussen twee lijsttrekkers in een boksring aan de hand van een door een gastspreker ingeleide stelling. Dit zestal stellingen (één van de lijsttrekkers zal daardoor een tweede maal in debat moeten gaan) is afkomstig uit de stemwijzer die BN DeStem eind vorige maand publiceerde. De koppels zijn door de redactie van het debat ook op dat moment bekend gemaakt, maar de verdeling van de stellingen blijft tot en met de slotavond geheim.

De lijsttrekkers weten dus met welke tegenpartij zij in debat zullen gaan, maar niet over welk onderwerp dit zal zijn. Openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde en wonen zijn in ieder geval de centrale thema’s waarover gedebatteerd wordt tijdens het slotdebat.

Ballon doorprikken
Naast deze vaste spreekmomenten krijgen alle lijsttrekkers gedurende de avond ook de gelegenheid om in te breken in het verhaal van een medekandidaat. Door een ballon door te prikken mogen de kandidaten, op elk gewenst moment op de avond, interrumperen in het betoog, de droom of het debat van een collega-lijsttrekker.

Het Groot Roosendaals Slotdebat begint maandagavond 19 maart om 19.00 uur in De Kring Roosendaal. De slotavond is vrij toegankelijk voor zowel partijleden als zwevers, voor- en tegenstanders, links en rechts, maar vooral voor liefhebbers van politiek theater.

❯ Zie ook Kieskompas Roosendaal