web analytics

Nieuw actieplan vanuit gemeente: ‘Roosendaalbreed werken aan Roosendaal Fit’

Het wordt tijd om de gezondheid van Roosendalers te bevorderen. Daarom heeft de gemeente Roosendaal Jan Posthumus als FIT-formateur aangesteld om een actieprogramma ‘Roosendaal FIT’ op te stellen. In maart worden daarover al de eerste drie avondbijeenkomsten belegd, die aansluiten op de drie items van het programma, namelijk ‘Roosendaal Sterk’ (op 5 maart, ‘Roosendal Gezond’ (op 17 maart) en ‘Roosendaal Top’ (op 26 maart).

In het actieprogramma moeten diverse organisaties de handen ineenslaan om ‘Roosendaal gezond en fit te maken en te houden’. De bedoeling is dat er concrete afgespraken worden gemaakt tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, (sport-)verenigingen en gemeente.

Bijdrage leveren
Sportwethouder René van Ginderen zegt daarover: “Bedrijven, organisaties, scholen en verenigingen leggen zich via een deelakkoord vast om een bijdrage te leveren aan een gezonde werk- en leefstijl voor hun mensen. Ook helpen ze elkaar door het geven van goede voorbeelden en het uitwisselen van FIT!-ideeën.”
De gemeente Roosendaal ziet dit traject als een Roosendaalbrede opdracht, en zeker niet alleen een gemeentelijke opdracht. “Dit kan alleen slagen als we hier allemaal werk van maken. ‘Vandaar ook de akkoorden, waarin organisaties zich ook echt committeren’, aldus Jan Posthumus, de FIT!-formateur.

Roosendaal Sterk
‘Deelakkoord ‘Roosendaal Sterk!’ staat voor een sterke basis voor iedereen. Daarbij kun je denken aan het inrichten van de openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen. Bijvoorbeeld goede wandel- en hardlooproutes, maar ook bankjes waarop je kunt uitrusten tijdens een wandeling. Ook het gezamenlijk zorgen voor vitale verenigingen hoort bij dit deelakkoord’, aldus de gemeente. “Dit deelakkoord moet zorgen voor een sterke basis voor Roosendaal FIT!”, zegt wethouder Van Ginderen, die dit programma samen met zijn collegawethouders Inge Raaijmakers (openbare ruimte) en Klaar Koenraad (gezondheid en welzijn) heeft opgezet.

Roosendaal Gezond
‘Binnen ‘Roosendaal Gezond!’ staat een gezonde levensstijl centraal. Dat gaat verder dan bijvoorbeeld het terugdringen van roken of overgewicht. Je kunt ook denken aan de psychische gezondheid, sociale verbondenheid van bijvoorbeeld ouderen en het zorgen dat ook mensen meteen krappe beurs kunnen deelnemen aan sporten en bewegen’. “Naast lichamelijke gezondheid zijn geestelijke en sociale gezondheid zeker zo belangrijk,” zegt de FIT!-formateur.

Roosendaal Top
Het derde deelakkoord ‘Roosendaal Top!’ gaat over topsport, talentontwikkeling en evenementen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van evenementen brede doelgroepen de mogelijkheid te bieden samen hun passie te beleven zoals de wielerzomer of de halve marathon.

Aanmelden
Op de aangekondigde drie bijeenkomsten in maart wordt onder leiding van de FIT-formateur geïnvestariseerd wie er aan willen sluiten, welke bijdrage geleverd kan worden en welke behoefte iemand heeft. “Verenigingen, organisaties, bedrijven etc., die gezondheidsambities hebben maar niet precies weten hoe ze die moeten realiseren worden heel concreet ondersteund bij het samen vinden van oplossingen”, kondigt Posthumus aan. “Belangrijk onderdeel is ook het uitwisselen van kennis en het oplossen van hulpvragen”.

Geïnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden via e-mailadres FIT@Roosendaal.nl