web analytics

Roosendaal zet ook BuurTent in tegen inbraken

De gemeente Roosendaal gaat in navolging van Tilburg de zogenaamde BuurTent inzetten. Dat is volgens de gemeente een succesvol middel om inbraken te voorkomen, opsporingsinformatie te vergaren en om de sociale controle in een wijk te vergroten. Het gebeurt in samenwerking met de politie en WijZijn Traverse (buurtpreventie). De BuurTent is zaterdag (15 sepgtember) in Roosendaal voor het eerst te zien op de braderie bij Lindenburg.

Ook op het Roosendals Treffen op zondag 23 september in het centrum van Roosendaal wordt de BuuTent ingezet.

Informatie en uitleg
‘Het idee is simpel. In een straat waar net een woningbraak is geweest, wordt de BuurTent opgezet. De impact van de inbraak is dan nog groot. Buurtbewoners willen dit graag met elkaar bespreken en zijn eerder geneigd om preventieve maatregelen te nemen. Omwonenden krijgen vlakbij, op de hoek van hun straat, in de BuurTent informatie en uitleg. Ook de politie is van de partij om informatie te geven en om te vragen of er wellicht nog getuigen zijn. De werkwijze versterkt de sociale controle in de straat’, aldus de gemeente.

Het idee van de BuurTent komt oorspronkelijk uit Tilburg en won in 2015 de Hein Roethofprijs. De Hein Roethofprijs is een landelijke onderscheiding voor projecten die criminaliteit voorkomen en de sociale veiligheid bevorderen. Het project leverde Tilburg een flinke daling van het aantal woninginbraken op.

Vrijwilligers

Burgemeester Jacques Niederer is enthousiast over het project: “Kort na een woninginbraak komt een team van vrijwilligers de straat in om de tent op te zetten. Buren kunnen vervolgens met elkaar in gesprek over de nasleep en eventuele maatregelen na een inbraak. Dat versterkt de onderlinge contacten. Verder gaat het vooral om bewustwording van inbraakrisico's en het creëren van extra alertheid. Een mooie samenwerking tussen buren, politie, buurtpreventieteams en de gemeente.”

Wijkagenten
Ook teamchef Johan Pieters van de Roosendaalse politie is blij met het initiatief: “Onze wijkagenten doen natuurlijk mee aan dit project. Zij hebben de vakkennis als het gaat over inbraken, de nieuwste ontwikkelingen en kunnen tips geven over het bestrijden van inbraken. Daarnaast is het een mooie manier om in contact te komen met de wijkbewoners en om het buurtonderzoek verder uit te breiden. Wie weet heeft iemand iets gezien of gehoord wat van belang kan zijn. Wij doen dus graag mee!”

 

Wanneer: zondag 12 juli 2020 @ 09:30
Waar: Natuurpoort Wouwse Plantage, Schouwenbaan

Landgoedwandeling Een wandeling door het landgoed Wouwse Plantage en het Plantage Centrum waarbij wetenswaardigheden over de gebouwen en de historie