web analytics

Roosendaal zaterdag tegen het eind van de dag (even?) clean

Roosendaal ziet er zaterdag 19 september aan het eind van de dag uit om door een ringetje te halen. Althans, dat is de bedoeling van twee dagen schoonmaken in het kader van de Wordl Cleaning Day. Dit initiatief daagt iedereen uit om een dag lang ál het zwerfafval op te ruimen dat ze tegenkomen. Vast staat dat tenminste Zo’n tweeduizend scholieren en andere inwoners meedoen.

Vorig jaar waren er zo’n 1100 deelnemers. In Roosendaal geeft Wethouder Klaar Koenraad het startsein voor de Keep it Clean Day op vrijdag 18 september om 10.00 uur in het MEC Roosendaal (Milieu Educatief Centrum). De wethouder overhandigt daarbij ook aan 14 scholen het keurmerk ‘Schone School Roosendaal 2020’.

Irritatie en zonde
Wethouder Klaar Koenraad: “Naast de impact op het milieu en de irritatie, is zwerfafval ook nog eens enorm zonde. Al die eenmalige koffiekopjes, plastic flesjes en blikjes bestaan uit grondstoffen die we nog prima hadden kunnen hergebruiken voor nieuwe producten. Zo kan onze economie evolueren naar een circulaire economie, waarin we grondstoffen in een kringloop hergebruiken. Afval op een juiste manier weggooien is ook na Keep it Clean Day van groot belang.”

In Roosendaal
Negentien scholen, Scouting Sint Jan, HSV De Boosters, Wouwse supporters van Schoon, buurtpreventieteam Minnebeek en andere bewoners ruimen vrijdag 18 en zaterdag 19 september hun omgeving of wijk op. Bij elkaar opgeteld zijn dit ruim 2000 deelnemers. De gemeente Roosendaal voorziet de deelnemers net als vorige keren van de benodigde materialen en Saver haalt het ingezamelde zwerfvuil op. ‘Ook tijdens World Cleanup Day staat gezondheid natuurlijk voorop! Deelnemers is gewezen op het in acht nemen van de corona preventiemaatregelen’, merkt de gemeente op.

Keurmerk Schone School
Elke school die zich hiervoor heeft opgegeven is bezocht door de gemeente. Er is gejureerd en getoetst op de voorwaarden waaraan men diende te voldoen. Er zijn dit jaar weer 4 scholen bijgekomen. De scholen die voor 2020 een keurmerk ‘Schone School Roosendaal’ hebben verdiend zijn:
De Baayaert uit Wouw, De Cortendijck, SO De Fakkel, Islamitische basisschool Aïsha, Jeroen Bosch, De Josephschool, SO De Kameleon, De Klaverweide, De Linde uit Nispen, De Saffier, De Vlindertuin, De Vondel, De Watermolen en De Zilverlinde.

Workshops
Verschillende bedrijven ondersteunen de scholenactie. Dit zijn: Cloëtta, Plus Gommers, Jumbo Lindenburg, Jumbo Wouw, Jumbo Beethovenlaan en Jumbo Rembrandtgalerij en Woningstichting Alwel.
Ook worden er gratis workshops georganiseerd zoals Plastic Soup voor het basisonderwijs en het project ‘Vloggen met Waste Challenge’ voor het voortgezet onderwijs. Deze workshops zijn ontwikkeld in samenwerking met het MEC en Fort Sabina Productions.

Samen tegen Zwerfafval
Recentelijk is gemeente Roosendaal gestart met een campagne tegen zwerfafval. ‘Jaarlijks kost het veel geld om al het zwerfafval op te ruimen. Daarnaast is het zeer schadelijk voor het milieu. De campagne moet eraan gaan bijdragen dat er minder afval zomaar op straat terecht komt’, benadrukt de gemeente.

Meer informatie:
❯ Website Roosendaal aan de bak
❯ Website World Cleanup Day.nl