web analytics

Roosendaal wil oudere bewoners en starters helpen met leningen

Het verduurzamen van de woning, oudere inwoners in staat stellen langer zelfstandig in hun huis te blijven wonen en jongeren meer mogelijkheden bieden op de woningmarkt. Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal wil dit, met de Verzilveringslening en het doorzetten van de starterslening, mogelijk maken.

Het college vraagt daarom aan de raad akkoord te gaan met het invoeren van de verzilveringslening en een krediet van 1 miljoen euro om de starterslening door te zetten.

Wethouder Toine Theunis (o.a. financiën en wonen): “Met de invoering van de Verzilverlening bieden wij burgers een extra financieringsmogelijkheid en hopen we onze inwoners hiermee te helpen om langer in de eigen huis te blijven wonen. Deze lening kan ook worden ingezet om zijn of haar kind geld te schenken voor de aankoop van een eerste woning of diverse duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. Dankzij de startersleningen krijgen meer starters de mogelijkheid om een woning te kopen. Ik ben blij dat we zowel de jonge starters als onze ouderen een kans kunnen bieden om in Roosendaal te blijven of te gaan wonen. Dat helpt om onze samenleving duurzaam en vitaal te houden.”

Verzilveren
De Verzilverlening maakt het voor huiseigenaren vanaf 57 jaar mogelijk om tegen lage kosten de eigen woning te verbeteren, seniorvriendelijk te maken of te verduurzamen. De Verzilverlening is een hypotheek waarmee de overwaarde van de woning kan worden opgenomen (ofwel verzilveren). Men betaalt tijdens de looptijd (maximaal 75 jaar) geen rente en lost niets af. De lening wordt pas afgelost na verkoop van de woning of bij overlijden van de laatst overgebleven partner. Met een Verzilverlening kan de woning naar wens worden aangepast, zonder dat het besteedbare inkomen omlaag gaat.

Starterslening

De starterslening is een succesvol instrument om de doorstroming op de Roosendaalse woningmarkt te bevorderen. Deze lening stelt mensen in staat een eerste woning te kopen. Het gaat daarbij om bestaande koopwoningen tot € 225.000,-. ‘In 2018 zijn 74 leningen toegekend en de verwachting is dat dit jaar we een evenredig aantal aanvragen ontvangen. De starterslening helpt bij de doorstroming op de koopwoningmarkt’, aldus de gemeente.

‘Starters zijn eerder in staat een eerste woning te kopen en zijn dus minder lang aangewezen op een (sociale) huurwoning’.