web analytics

Roosendaal wil 779 appartementen in Westrand van het gas losmaken

Roosendaal vraagt subsidie aan bij het Rijk. Met deze subsidie wil de gemeente het mogelijk maken om samen met de woningcorporatie Alwel, in totaal 779 gestapelde woningen (appartementen) in de wijk Westrand 'van het gas los te maken’ en aan te sluiten op het warmtenet in de gemeente.

Het ministerie van BZK stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. In deze proeftuinen leren gemeenten hoe samen met bewoners, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere partijen een wijk succesvol van het gas afgehaald kan worden.

Stadsoevers
In nieuwbouwwijk Stadsoevers in Roosendaal (circa 900 woningen) is al sprake van een innovatief warmtenet met warmte/koudeopslag. ‘Met behulp van de subsidie van het ministerie zou dit project uitgebreid kunnen worden naar bestaande appartementen in de wijk Westrand’, zegt de gemeente. De gemeente Roosendaal vraagt daarvoor 3,7 miljoen van het Rijk.

Woningbouwvereniging Alwel heeft aangegeven bereid te zijn om dit plan aan haar bewoners voor te leggen. Als het plan tot uitvoering komt, dan zal dat in de komende jaren fasegewijs plaatsvinden en gelijk oplopen met het renovatieprogramma van Alwel voor de appartementen.

Klimaatakkoord
Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel. Verlaging van het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving, is ook een belangrijke ondersteuning voor de beperking van de gaswinning in Groningen.