web analytics

Roosendaal voert ‘Buddy-aanpak’ in tegen armoede

In de strijd tegen armoede wil Roosendaal nog dit jaar beginnen met het zogeheten ‘Buddy-project’ zoals dat in België werkt. Het streven is hier met 20 buddyprojecten te beginnnen. Wethouder Klaar Koenraad blijkt heel enthousiast over dit initiatief: ‘Mensen willen van nature andere mensen helpen. De gemeente wil hier graag de opening in bieden die nodig is om dit ook echt te kunnen doen’, zegt ze.

In het Buddy-traject worden zogeheten kansarme inwoners gekoppeld aan kansrijke inwoners. ‘Deze laatsten zijn vrijwilligers die een opleiding volgen. Hierna worden ze gekoppeld aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig Buddy-traject. Deze relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid en is gericht op eigenwaarde en het versterken van iemands sociale netwerk’, aldus de gemeente.

Armoederegisseur
Het initiatief is een gevolg van de werkzaamheden van de Armoederegisseur die in mei is aangesteld toen duidelijk werd dat het aantal inwoners in Roosendaal dat op de armoedegrens leeft, groeit.
De eerste maanden werd in kaart gebracht welke voorzieningen er nu allemaal zijn in de stad. Dat blijken veel instanties te zijn. Voor de gemeente ligt nu de uitdaging om deze partners aan elkaar te verbinden en te kijken hoe samen nog meer resultaten kunnen worden behaald.

Netwerk-bijeenkomst
Daarom organiseert de gemeente in december een eerste netwerkbijeenkomst voor die partners én de professionals die bij inwoners komen en het eerste contact hebben. ‘Het is heel belangrijk dat zij goed weten welk aanbod er in de stad is. Elkaar kennen en elkaar kunnen benaderen is een belangrijke voorwaarde om op een zo breed mogelijke manier de kwetsbare inwoner iets te kunnen aanbieden’, aldus de gemeente.

Er wordt voor binnenkort dan ook een duidelijk overzicht aangekondigd van het het aanbod dat er in de stad is. ‘Dit maakt het voor inwoners ook veel duidelijker, want er is zo veel dat inwoners het niet altijd weten’, constateert de gemeente.

❯ Meer info op website gemeente Roosendaal