web analytics

Roosendaal vindt oplossing voor tekort van 1,7 miljoen euro

De afgelopen maanden is het gelukt om een oplossing te vinden voor het tekort van 1,7 miljoen euro. In september werd het college verrast door een bezuiniging van 1,7 miljoen euro door het Rijk. Hierdoor leek het erop dat 2018 in de min werd afgesloten. DOor enkele meevallers is het tekort gedicht, onder andere door een andere meevaller vanuit het Rijk.

Aller budgetten werden nog eens goed onder de loep genomen. De grootste meevaller komt door het Rijk. Bij het definitief vaststellen van het BUIG-budget blijkt dat Roosendaal 1 miljoen euro meer budget voor 2018 krijgt dan waarmee rekening was gehouden. Daarnaast blijft vanuit het personeelsbudget ook geld over doordat vacatures niet zijn ingevuld.

Niet makkelijk
Wethouder Toine Theunis (o.a. financiën) is tevreden over het bereikte resultaat: “We mogen trots zijn op alles wat we de afgelopen maanden met elkaar bereikt hebben. En ook omdat we 2018 financieel positief afsluiten. Het was namelijk niet makkelijk.”

Korting
In september kreeg het college te maken met een financiële tegenvaller. Dat komt door de korting die nog dit jaar wordt doorgevoerd op de uitkering van het gemeentefonds, veruit de grootste inkomstenbron van de gemeente. Die maatregel werd onaangekondigd gepresenteerd op Prinsjesdag.

Het BUIG-budget is bedoeld om uitkeringen aan de inwoners van de gemeente te kunnen verstrekken. Iedere Nederlandse gemeente krijgt hier geld voor vanuit het Rijk. Voorafgaand aan elk jaar maakt het Rijk een voorlopig budget bekend.