web analytics

Roosendaal start project ‘Gelijke Kansen’ in Kortendijk

KPO Roosendaal heeft met CultuurCompaan, Sportservice Noord-Brabant en WijZijn een plan samengesteld voor een projet ‘Gelijke Kansen’. CultuurCompaan treedt op als projectleider en kartrekker van dit initiatief, dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) financieel wordt ondersteund. Het project start in de wijk Kortendijk.

‘De regiocoördinator van het ministerie die dit traject begeleidt, is enorm te spreken over het feit dat sport en cultuur als middel worden ingezet om kansengelijkheid binnen het onderwijs te creëren. Dat maakt dit project dan ook uniek vergeleken met plannen die vanuit andere Nederlandse gemeenten worden ingediend’, aldus de betrokken instanties.

Trots
De gemeente Roosendaal is erg trots dat dit project uitgevoerd kan gaan worden met ondersteuning vanuit de landelijke overheid. ‘Het is belangrijk dat kinderen gelijke kansen krijgen op alle gebieden. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat sport en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen om gezond op te groeien en vaardigheden te ontwikkelen die ze later nodig hebben op de arbeidsmarkt’.

Kortendijk
Het traject start in januari 2021 en de organisaties krijgen twee jaar lang de tijd om het onderzoek uit te voeren en tot concrete activiteiten te komen. Het project start in de Kortendijk bij de drie KPO-scholen uit die wijk: Cortendijck, Klaverweide en Saffier. Na jaar één wordt het project uitgebreid naar een andere wijk in de gemeente Roosendaal.

Begeleiding
CultuurCompaan en Sportservice Noord-Brabant begeleiden elke stap binnen het traject door altijd een vorm van sport en/of cultuur in te zetten als middel. Voor de nodige kennis en professionele ondersteuning op sociaal-maatschappelijk vlak verbindt WijZijn Roosendaal zich aan het project.

Zie ook:
Website Gelijke-kansen
Wethouder Van Ginderen: “Durven om snelle stappen te zetten”