web analytics

Roosendaal sluit 2018 af met miljoen in potje

De gemeente Roosendaal heeft een goed financieel jaar achter de rug. In het eerste jaar van de nieuwe collegeperiode hield de gemeente onder de streep netto ruim 1 miljoen euro over. Wethouder Toine Theunis (o.a. financiën) is dan ook tevreden over de eerste jaarrekening van dit college. ‘Roosendaal is financieel gezond en we werken hard om onze ambities op alle beleidsvelden gerealiseerd te krijgen. Dat kunnen we alleen doen vanuit een gezonde financiële positie.’

Burgemeester en wethouders hebben deze week de jaarrekening 2018 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente ontving vorig jaar 226 miljoen euro. Daarvan kwam ruim 145 miljoen euro van het Rijk en ruim 72 miljoen euro uit eigen inkomsten, zoals leges, ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Met de eigen inkomsten en de uitkering van het Rijk betaalde Roosendaal de uitgaven van de begrotingsprogramma’s.

Tevreden
De totale uitgaven bedragen 223 miljoen euro. De grootste uitgaven werden gedaan aan werken en ondernemen (62 miljoen euro), wonen en verblijven (57 miljoen euro) en zorgen en stimuleren (51 miljoen euro). Van het bruto resultaat van 3 miljoen euro blijft na aftrek van reserveringen ruim 1 miljoen euro over. ‘We kijken als college tevreden terug’, stelt wethouder Toine Theunis. ‘Op een
begroting van 226 miljoen euro zijn we er in geslaagd om ons aan de met elkaar en met de gemeenteraad, gemaakte afspraken te houden. Ondanks de risico’s op het sociaal domein en de energietransitie is toch sprake van een rekeningoverschot door meevallers.’

De raad

De jaarrekening wordt op 4 juli in de raad besproken.

❯ KLIK HIER voor een complete infographic (pdf) over de inkomsten en uitgaven op de website van de gemeente