web analytics

Roosendaal pakt strijd tegen afvaldumping steviger op

Roosendaal gaat de strijd aan tegen afvaldumping. De komende drie jaar worden een afvalcoach en extra handhavingscapaciteit ingezet om de overlast van afvaldump tegen te gaan, zo hebben B en W deze week besloten.

Toezicht en Handhavng krijgt daar extra capaciteit voor. Nu is deze dienst al geregeld actief op dit gebied. De laatste tijd zijn al de nodige vuilstorters achterhaald. Die kunnen dan rekenen op een bezoek van Handhaving, waarbij het niet alleen bij een vriendelijke vermaning blijft. Er volgt steevast een stevige boete.

Ook steeds meer inwoners melden zwerfafval en afvaldumpingen aan de gemeente. Dat kan onder andere via de app BuitenBeter.

Foto boven: Handhaving Roosendaal laat op Twitter geregeld zien waar de dienst mee bezig is. Optreden tegen afvalduming is een van de punten. (Foto Twitter – Handhaving Roosendaal)