web analytics

Roosendaal heeft ook z’n regenboog-pad

In navolging van inmiddels veel andere gemeenten, heeft Roosendaal nu ook z’n regenboog-pad. Het is gerealiseerd op de Laan van Brabant, bij de oversteek brandweerkazerne – Roselaar. Het wordt woensdagmorgen 11 oktober door wethouder Cees Lok ‘ingelopen’.

‘Een regenboogpad, ook wel regenboogzebrapad of gaybrapad, is een gedeelte van de openbare weg dat voorzien is van de kleuren van de regenboogvlag om daarmee aandacht te vragen voor diversiteit en de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse mensen’, zo licht de gemeente Roosendaal toe.

Het was de wens van de voltallige gemeenteraad om een regenboogpad ook in Roosendaal te realiseren. Wethouder Cees Lok hijst woensdagmorgen, voordat hij naar de Laan van Brabant wandelt, eerst om 09:00 uur de regenboogvlag vanwege de internationale Comming Out Day.

Geen rechten

Gebruikers van een regenboogpad hebben overigens niet dezelfde rechten als gebruikers van een officiële voetgangersoversteekplaats, meldt de gemeente. De diversiteit aan kleuren is niet gelijk aan een zwart-wit zebrapad. ‘Het regenboogpad heeft dus geen juridische status. Om die reden is er gekozen voor een plek waar het oversteken toch al is geregeld met verkeerslichten. Veilig oversteken blijft op die manier gegarandeerd en ontstaat er geen verwarring’, is de verklaring van de gemeente.

Regenboogpad


Regenboogpad