web analytics

‘Roosendaal onder landelijk gemiddelde op Duurzaamheidsindex’

In Roosendaal heeft 6,4 procent van de bevolking zonnepanelen. Dat zegt energiebedrijf Vattenfall op zijn website over de Duurzaamheidsindex van Nederland. Per gemeente kan daar worden bekeken wat de score is op de punten zonnepanelen, het aantal subsidieaanvragen en het percentage versteende tuinen. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 1 scoort Roosendaal 0,7 op de index van Vattenfall.

Zonnepanelen
Volgens de index zou nu 9% van de Nederlandse huishoudens inmiddels zonnepanelen op het dak hebben. Het aandeel huishoudens met zonnepanelen verschilt echter flink per gemeente. Koploper is Loppersum met 33,6% (in 2018). In grote steden is dat aanzienlijk minder. Zo had slechts 2% van de huishoudens in Amsterdam en Rotterdam zonnepanelen. ‘Dit verschil is mogelijk te verklaren door de relatief grote mate van hoogbouw in de grote(re) steden. Ook is er in veel steden sprake van een rijksbeschermd stadsgezicht. Voor het plaatsen van zonnepanelen is dan vaak een omgevingsvergunning nodig’, aldus het onderzoek.
Op provinciaal gebied is het Drenthe waar de meeste huishoudens zonnepanelen hebben. Maar ook Zeeuwse huishoudens kiezen relatief vaak voor zonnepanelen.

Versteende tuinen
Vattenfall heeft -naast zonnepanelen en subsidieaanvragen- ook gekeken naar de mate waarin tuinen in Nederland ‘versteend’ zijn. De verstening van tuinen draagt namelijk niet bij aan een klimaatbestendige en duurzame omgeving binnen de gemeente. ‘Meer groen verbetert het milieu, zorgt voor schonere lucht, werkt goede waterberging in de hand, dempt geluidshinder en verkoelt bij warmte. Ook vinden dieren beschutting en voedsel in een groene tuin’, aldus Vattenfall.

In de gemiddelde Nederlandse gemeente is 36,7% van de tuinen versteend. Voor Roosendaal wordt 37,9 procent opgegeven. ‘Rijke’ gemeenten als Wassenaar en Bloemendaal scoren hoog op het lijstje plaatsen met minst versteende tuinen. Wassenaar staat op kop met 9,5 procent en Bloemendaal staat vierde met 15,5 procent. De meest versteende gemeente is Almere (66,2%), maar ook de andere vijf gemeenten in Flevoland maken er ‘een potje van’. In al die plaatsen is het percentage boven het landelijk gemiddelde.

Subsidieaanvragen
Ook is gekeken naar het aantal ISDE-subsidies voor tegemoetkoming voor huishoudens die willen investeren in duurzame energie. Deze subsidie kan gebruikt worden voor de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler, pelletkachel en biomassaketel. In 2016 en 2017 – dus de cijfers zijn mogelijk nu (heel) anders – werden er in de gemiddelde gemeente 50,9 ISDE aanvragen gedaan per 10.000 huishoudens.

Ook hier is er sprake van grote regionale verschillen. Het gemiddelde aantal aanvragen is relatief het hoogst op Ameland. Per 10.000 huishoudens werden hier namelijk 426 aanvragen gedaan. Dit is ruim acht keer meer dan het landelijk gemiddelde. Voor Roosendaal is 34 genoteerd.

Wat de actuelere gegevens voor bijvoorbeel Roosendaal zijn, wordt niet vermeld. Bekend is dat een aantal gemeenten, waaronder Roosendaal, met name het laatste jaar actief is met acties en subsidiebijdragen in het kader van duurzaamheidsverbetering.

❯ Website Duurzaamheidsindex per gemeente