web analytics

Roosendaal maakt Bed & Breakfast mogelijk

De gemeente Roosendaal wil Bed en Breakfast in het stedelijk gebied mogelijk gaan maken. ‘Er komen steeds meer verzoeken en dat is nu op basis van vigerende bestemmingsplannen niet mogelijk’, aldus de gemeente.

Om verzoeken te kunnen beoordelen is wel een toetsingskader, een instructie nodig, vindt men op het Stadskantoor. Bij mogelijke vestigingen binnen het stedelijk gebied van Roosendaal en de dorpen zou dat moeten kunnen via de afwijkingsmogelijkheid voor planologische kruimelgevallen en voor locaties in het buitengebied kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor een periode van maximaal tien jaar.

‘Beoordeling van verzoeken en het toepassen van voornoemde afwijkingsmogelijkheden behoort te geschieden op basis van een ruimtelijke afweging. Daarin voorziet de instructie’, zeggen B en W.