web analytics

Roosendaal koplopergemeente gratis cliëntondersteuning

Roosendaal is één van de 14 zogeheten koplopergemeenten die een impuls gaan geven aan de cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner helpt inwoners passende zorg en voorzieningen te regelen. Tijdens de aftrap van het Koploperproject cliëntondersteuning vertelden de koplopers over hun ambities en aanpak om het aanbod en de kwaliteit van cliëntondersteuning te verbeteren. Cliëntondersteuning is gratis.

Klaar Koenraad, wethouder volksgezondheid, vertelde tijdens de aftrap over haar ambitie en waarom voor haar ‘ik zie jou’ zo belangrijk is: ‘Ik vind het belangrijk dat onze professionals open het gesprek in gaan met wezenlijke interesse voor de ander. Cliëntondersteuning staat voor mij gelijk aan tijd en ruimte voor een echt gesprek van mens tot mens. Gelijkwaardigheid is hierin belangrijk’.

Meedenken en helpen
Veel mensen in kwetsbare situaties en hun naasten ondervinden problemen bij het regelen van passende zorg en ondersteuning. Cliëntondersteuners helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen. Ze staan inwoners bij in gesprekken met gemeente of andere instellingen voor het aanvragen van zorg en ondersteuning. Ook kunnen ze helpen bij vragen over wonen, werk, onderwijs, vervoer en inkomen. Cliëntondersteuning is gratis.

Tweede editie
Het is de tweede editie van het Koploperproject. De nieuwe koplopers dit jaar zijn: Alkmaar, Breda, De Wolden, Dordrecht, Gouda, Heeze-Leende, de Oosterschelderegio, Putten, regio Twente, Roosendaal, Teylingen, Tilburg, Veldhoven en Voorst. Tijdens de aftrap in het gemeentehuis van Almere op 21 november vertelden 14 gemeenten over hun ambitie en aanpak voor cliëntondersteuning. Het project ‘Koplopers Cliëntondersteuning’ is een initiatief van gemeentekoepel VNG, in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van VWS. Movisie ondersteunt het project.

Via Wegwijs
Voor inwoners van de gemeente Roosendaal is gratis cliëntondersteuning aan te vragen via WegWijs. WegWijs Roosendaal is de samenwerking van de gemeente Roosendaal met MEE West-Brabant en Wijzijn Roosendaal. WegWijs is de plek voor iedereen met vragen over zorg, welzijn of meedoen in de samenleving en is te bereiken per mail info@wegwijsroosendaal.nl en telefoon 140165.

❯ Website Wegwijs Roosendaal

Foto boven: Gemeente Roosendaal / Wethouder Klaar Koenraad: ‘Tijd en ruimte voor een echt gesprek van mens tot mens’.