web analytics

Roosendaal gaat door met ‘vangnet’ voor kwetsbare inwoners

Roosendaal gaat door met het ‘vangnet’ voor kwetsbare inwoners zoals dat in maart 2017 gstart is als pilot. ‘Ik ben zeer tevreden met de resultaten van deze pilot. Op deze manier kunnen we met kleine bedragen en relatief eenvoudig mensen helpen die anders tussen wal en schip terechtkomen’, zegt wethouder Corné van Poppel.

Het doel is om kwetsbare inwoners die in de problemen komen met bijvoorbeeld huisvesting, snel weer op weg te helpen. Het gaat om schrijnende gevallen die geholpen worden en die door deze hulp niet in grotere problemen komen. Op die manier kan voorkomen worden dat sommige inwoners niet langdurig in het sociaal vangnet terecht komen of daarin blijven.

Vrijheid medewerkers
WegWijs Roosendaal is verantwoordelijk voor de uitvoering. De kracht van deze Maatwerkvoorziening zit in de vrijheid voor de medewerkers van Wegwijs om het fonds in te zetten. Zij kunnen zelf budget inzetten om maatwerk te leveren en snel de benodigde maatregelen te nemen.

‘Achteraf verantwoorden zij hun beslissingen. WegWijs heeft hiermee de mogelijkheid om bijvoorbeeld ontstane patstelling tussen wetten en regels te doorbreken. Het fonds is het afgelopen jaar drie keer ingezet. De verwachting is dat dit komend jaar meer zal zijn’, aldus de gemeente.

Zwerfjongeren
Het afgelopen jaar zijn met de Maatwerkvoorziening twee kwetsbare zwerfjongeren anti-kraak gehuisvest. De twee jongeren misten op dat moment het inkomen om een start te maken in een woonruimte. Vanuit het fonds is voor één jongere de huur betaald en voor een tweede jongere is een borg, opstartkosten en huur betaald. Beide jongeren voorzien inmiddels zelf in hun inkomen. ‘Op deze manier is voorkomen dat de jongeren met schulden een nieuwe start in hun leven zouden maken. De ervaring leert dat jongeren die starten zonder schulden beter en langer schuldenvrij blijven’.

Een echtpaar, beiden met een licht verstandelijke beperking en met schuldenproblematiek, afkomstig uit Roosendaal, moest vanuit een onwenselijke en nijpende situatie in Roosendaal worden gehuisvest. Om een duurzame start mogelijk te maken is een deel van de kosten uit de Maatwerkvoorziening vergoed. Daarnaast is begeleiding ingezet om deze mensen te helpen bij hun financiële huishouding en andere zaken. ‘Deze maatwerkvoorziening is een voorbeeld van hoe Roosendaal inzet op hulp aan kwetsbare inwoners’.

Samenwerken en oplossen
Ook op het gebied van armoede zal de armoederegisseur inzetten op het voorkomen van patstelling tussen wetten en regels door te zorgen dat verschillende partijen zoals Werkplein, WijZijn en andere hulpverleners goed met elkaar samenwerken en belemmeringen oplossen met elkaar.