web analytics

Roosendaal gaat speciale Jongerenroos instellen

De gemeente Roosendaal voert een speciale onderscheiding voor jongeren in. Een junior-exemplaar van de Roosenspeld dus. Deze Jongerenroos komt er op verzoek van de gemeenteraad. Diezelfde gemeenteraad moet overigens de verordening over deze nieuwe Jongerenroos nog goedkeuren.

Het is de bedoeling dat de Jongerenroos wordt verleend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar, die zich in de gemeente Roosendaal op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. ‘Belangrijk is dat het een activiteit betreft, die door de samenleving ook als zodanig als bijzonder erkend wordt’, aldus de gemeente.

Voorbeelden zijn:
– Het geruime tijd helpen van een medemens, zoals ouderen, gehandicapten of zieken;
– Het organiseren van activiteiten met een maatschappelijk belang;
– Het verrichten van vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een culturele vereniging, een sportvereniging
– Het bespreekbaar maken of aandacht vestigen op moeilijke onderwerpen, zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld.

Op voordracht
Tot en met 1 november van ieder kalenderjaar kan een voordracht voor een Jongerenroos worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders via een aanvraagformulier. De Jongerenroos wordt uitgereikt door de burgemeester tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Bij iedere aanvraag zal het college van burgemeester en wethouders om advies vragen bij de Jongerenraad. Ieder jaar worden er in beginsel maximaal 5 Jongerenrozen uitgereikt.

Kunstwerk/ sculptuur
De Jongerenroos bestaat uit een kunstwerk/sculptuur, die wordt aangeduid als de Jongerenroos. Bij uitreiking van de Jongerenroos wordt een oorkonde uitgereikt en daarbij hoort ook een schriftelijke motivatie.