web analytics

Roosendaal gaat armoede duurzaam aanpakken

Roosendaal gaat de armoedebestrijding anders aanpakken. Het wordt, wat de gemeente noemt, ‘een duurzame aanpak die zich richt op het laten hervinden van het zelfvertrouwen, veerkracht en zelfregie bij inwoners in armoede’. Daarbij lanceert Roosendaal een nieuwe term: Quiet Community. Dat wordt een van de concrete acties die aan zo’n duurzame aanpak gaan bijdragen.

Buddylink
De opzet van de nieuwe aanpakt heeft Roosendaal niet zelf bedacht. Het gebeurt in navolging van gemeenten als Tilburg, Amersfoort en de Drechtsteden. Tilburg viel met het project in 2016 al in de landelijke prijzen. De lijn wordt ook verder ingezet op het project Buddylink: er komt speciaal beleid voor kinderen en ook jongeren blijven een belangrijke doelgroep in de preventieve aanpak van armoede.

Kwartiermaker
Een armoedemonitor gaat de gemeente de komende jaren inzicht geven in wie bereikt wordt met de vernieuwde aanpak en wie nog niet. ‘Daarnaast is met de monitor te zien hoe de armoede zich ontwikkelt en geeft het inkijk in de nieuwe manier waarop de gemeente armoede tegen wil gaan’, zo legt de gemeente uit. Om dit allemaal goed op te zetten is een tijdelijke kwartiermaker Bestaanszekerheid aangesteld die met de nieuwe koers aan de slag gaat. ‘Dat is een externe onafhankelijke deskundige die adviezen geeft aan het bestaande netwerk rond het thema armoede en aan de bestuurders van de gemeente Roosendaal’, zo staat in de taakomschrijving.

Hardnekkig
Wethouder Klaar Koenraad: ‘Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter. Individuen of huishoudens die ermee te maken krijgen, ondervinden daar langdurig de consequenties van. Veel mensen die in armoede leven, hebben behalve met een financieel probleem vaak ook te maken met andere problemen. Als we inwoners grip kunnen geven op hun financiële situatie komen ze ook steeds meer in regie over hun leven.”

Quiet community
De gemeente licht de gedachte en het beleid achter ‘Quiet community’ als volgt toe: ‘Met hulp van de Quiet community wordt armoede verzacht en al doende een sociaal isolement voorkomen of doorbroken. Het activeert mensen en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Dit sluit uitstekend aan bij de beweging die de gemeente Roosendaal voorstaat: publiek-private samenwerking vanuit de overtuiging dat armoede een probleem is dat de hele samenleving aangaat’.

Kinderen en jongeren
‘Kinderen en jongeren zijn een speciale doelgroep in de aanpak van armoede. Er wordt geïnvesteerd in effectief kindgericht armoedebeleid. ln dat kader zijn er al contacten gelegd via het netwerk met de ombudsvrouw, de voorzitter van de Stichting Nationaal Jeugdontbijt, Jeugd Cultuurfonds in Roosendaal en de Alliantie Kinderarmoede. Naast kinderen zijn jongeren belangrijk in de preventie van armoede. In het geval van jongeren bepalen schulden vaak hun toekomst. Het merendeel van deze jongeren is gestart vanuit een achterstand en door pech of onwetendheid in een situatie gekomen waar ze zonder hulp niet meer uit komen. Voorlichting aan jongeren en een doorontwikkeling van de preventieve aanpak staat de komende jaren op de agenda’.

❯ Website Dit is Quiet

Foto boven: Illustratie Gemeente Roosendaal

Wanneer: zondag 12 juli 2020 @ 09:30
Waar: Natuurpoort Wouwse Plantage, Schouwenbaan

Landgoedwandeling Een wandeling door het landgoed Wouwse Plantage en het Plantage Centrum waarbij wetenswaardigheden over de gebouwen en de historie