web analytics

Roosendaal doet mee met Retail-innovatie-agenda

De gemeente Roosendaal heeft zich op 26 februari tijdens het Retail Innovatie Festival aangesloten bij de Retailinnovatie-agenda, een onderdeel van de Retailagenda. Met de Retailinnovatie-agenda ontwikkelen en implementeren de partners gezamenlijk oplossingen voor de retailvraagstukken van nu en de toekomst. Roosendaal wil onder andere de ervaringen van de Nieuwe Markt als living lab delen.

Roosendaal gelooft sterk in het toepassen van innovaties om de binnenstad vitaal te houden. Met het tekenen van de Retailinnovatie-agenda verwacht de gemeente samen met alle partners kennis en ervaringen te kunnen uitwisselen om zo doorlopend te kunnen blijven innoveren.

Wensen consument
‘Het is belangrijk om in te kunnen spelen op de wensen van de consument’, vertelt wethouder Cees Lok. ‘Verschillende innovaties zoals wifi, smart beheer van de openbare ruimte en een eigen loyalty ysteem dragen hieraan bij.’ Dit loyalty systeem gaat in begin tweede kwartaal van start. Klanten sparen bij elke aankoop, dit tegoed kan worden ingewisseld voor korting, een kop koffie of om het parkeren mee te betalen. ‘Met dit Roosendaalse loyaltyprogramma willen we klanten binden aan onze binnenstad en bezoekers langer vasthouden’, aldus Lok.

Kennis delen
De Nieuwe Markt in Roosendaal fungeert al als living lab. Hier wordt geëxperimenteerd met het smart beheer van de binnenstad. Sensoren melden o.a. dat de prullenbakken geleegd moeten worden, verlichting vervangen moet worden of groeneilanden water behoeven. Geluidsensoren in lantaarnpalen zorgen ervoor dat bij herrie het licht reageert en er automatisch een melding naar Stadstoezicht of de politie wordt gestuurd.

Alle opgedane kennis wil Roosendaal delen. Lok: ‘Het living lab stellen wij beschikbaar voor bedrijven die zelf metingen willen verrichten. Wij delen onze kennis op congressen, in netwerken met andere gemeenten en met de provincie. In de binnenstad komt en stand waar die de klantreis demonstreert.Iedereen is welkom om te komen kijken.’

Partners
De Retailinnovatie-agenda is onderdeel van het thema Kenniscreatie en innovatie, een van de vij thema’s waar de Retailagenda zich op richt.
De partners die gezamenlijk de Retailinnovatie-agenda beginnen en realiseren zijn: a.s.r. vastgoed vermogensbeheer, ClickNL, FNV, Gemeente Den Haag (lead partner), INRetail, Haagse Hogeschool, Platform De Nieuwe Winkelstraat, Provincie Zuid-Holland, Q&A, Rabobank, Retailagenda, ROC Mondriaan, Shoeby, SHPPR Events, Syntrus Achmea, Thuiswinkel.org en Vakcentrum.

Foto boven: Wethouder Lok bij de ondertekening. Foto’s gemeente Roosendaal, Timo Reiziger

Art impression IPV Delft
De Nieuwe Markt in Roosendaal doet al dienst als zogeheten living lab. Die ervaringen wil Rosendaal graag delen.

❯ Roosendaal zet in op ‘slimmere binnenstad’