web analytics

Roosendaal wil ‘dementvriendelijke’ samenleving worden

Roosendaal gaat zich inzetten om de Roosendaalse gemeenschap dementvriendelijk te maken. ‘Dementie wordt volksziekte nummer één. De ziekte treft één op de vijf mensen in Nederland, dus we krijgen er allemaal mee te maken’aldus het college van B en W.

Ook het aantal mensen met dementie in Roosendaal zal de komende jaren explosief groeien. ‘Het is daarom van belang om de komende jaren beleidsmatig en in de uitvoering structureel aandacht te hebben voor mensen met dementie en hun mantelzorgers’, zo vindt het college.

Door de bundeling van krachten rondom preventie en ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorger en door een structurele en planmatige aanpak kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving blijven deelnemen.

‘De gemeente Roosendaal creëert zoveel mogelijk mogelijkheden om er voor te zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk volwaardig aan de samenleving kunnen blijven deelnemen. Daarom kiest Roosendaal voor aanpak die alle initiatieven met elkaar in verbinding brengen. Op deze manier hebben de inwoners en hun mantelzorgers optimaal profijt van de ondersteuning. Ook in een aantal omliggende gemeente zijn soortgelijke programma’s gestart en wordt er op dit terrein samen gewerkt’.

Het werken aan een dementievriendelijke gemeenschap past volgens B en W ook bij de ambitie van Roosendaal om aan te sluiten bij het programma Age Friendly City, een programma van de WHO (World Health Organisation) dat lokale overheden ondersteunt in het opzetten en uitvoeren van participatief ouderenbeleid met als doel het verbonden houden van ouderen op alle fronten.

Alzheimer Café Roosendaal
In Roosendaal is in De Brink een Alzheimer Café, met op elke derde maandag van de maand van 19:30 uur tot 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) vrij toegankelijke themabijeenkomsten voor iedereen. Maar in de zomermaanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.

❯ Alzheimer Café Roosendaal

Foto boven: Website Stichting Alzheimer Nederland