web analytics

Roosendaal biedt 50 kinderen jaar lang goed ontbijt

Het komende jaar krijgen 50 Roosendaalse kinderen van wie de ouders het financieel moeilijk hebben, dagelijks thuis een voedzaam ontbijt aangeboden. ‘Wanneer kinderen niet ontbijten, heeft dat negatieve gevolgen voor de schoolprestaties’, zegt de gemeente, die hiermee uitvoering geeft aan de motie ‘Het belang van ontbijt voor schoolgaande kinderen’ van de Roosendaalse gemeenteraad. De eerste ontbijten zijn inmiddels uitgedeeld door de vrijwilligers van Roosendaal voor Elkaar.

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat ongeveer 3% van de kinderen zonder ontbijt aan hun dag beginnen. Daar zijn vaak meerdere redenen voor. Eén daarvan is het gebrek aan geld. Een goed ontbijt als start van de dag is enorm belangrijk. Evaluaties tonen aan dat scholen een positief effect zien bij kinderen die thuis ontbijten voordat ze naar school gaan.

Samengewerkt

In de voorbereiding van de pilot is nauw samengewerkt tussen de Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt, de JOGG-regisseur, de gemeente en de initiatiefneemster van de motie, raadslid Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal. De pilot wordt uitgevoerd door de Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt, de ontbijtboxen worden samengesteld door Jumbo Laureijsen en rondgebracht door vrijwilligers van Roosendaal voor Elkaar. Op dit moment wordt in samenwerking met basisschool De Appel de gezinnen geworven die voor een box in aanmerking komen.

Geen inkomenstoets
Er vindt geen inkomenstoets plaats, gezond vertrouwen is het uitgangspunt. De gezinnen ontvangen wekelijks thuis een box met daarin voor 7 dagen een gezond ontbijt (52 weken per jaar). Er is een box voor alle kinderen uit het gezin, ook als ze niet op de basisschool zitten.

Leefstijl
‘Onder de noemer “Bestaanszekerheid” investeert de gemeente Roosendaal in effectief kindgericht armoedebeleid. De pilot jeugdontbijt sluit hier prachtig op aan, net als bij de ambitie een gezonde leefstijl onder kinderen (JOGG) en volwassenen te bevorderen’, aldus de gemeente.

Kosten
De kosten van de pilot bedragen voor 50 kinderen voor de periode van 1 jaar € 18.089,-. Dit wordt betaald uit het budget bestaanszekerheid. ‘Binnen dit budget is ruimte om de pilot voor deze 50 kinderen structureel door te zetten, wanneer uit evaluatie blijkt dat de pilot een succes is. Mocht deze wens ontstaan, dan doet het College van Burgemeester en Wethouders hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad’, laat de gemeente nog weten.